Conclusions Conclusiones Conclusions

Si entenem com a final el cessament dels combats, la guerra va acabar l’1 d’abril de 1939 amb la victòria de les tropes franquistes, si be Franco no decretà el final de l’estat de guerra fins al 7 d’abril de 1948: una veritable allau de persones va emprendre els camins de l’exili. Pocs mesos després s’iniciava la Segona Guerra Mundial i el trist destí de milers dels que havien fugit, va ser els camps d’extermini nazis.

Aquí ens quedà un país tacat de sang fratricida, milions de persones ploraven la pèrdua dels seus éssers estimats i es vivia sota l’esglai permanent de que la guerra es podia reprendre en qualsevol moment: començaven els durs anys de la postguerra. Franco va enviar 50 mil combatents amb la División Azul a lluitar contra Rússia junt amb els alemanys i emprenia una dura repressió interna. Durant bona part dels anys 40, a la Bisbal de Falset com en altres pobles de les muntanyes, la presència de guerrillers “Maquis” provocà una important presència de guàrdies civils i soldats del règim franquista que van ser distribuïts entre nombroses famílies del poble, als quals tenien d’acollir i alimentar obligatòriament a canvi de res. En aquells anys d’Europa ja no ens podia arribar res, d’Europa tan sols ens podia arribar, altre cop, la flamarada de la guerra. Van ser anys de misèria, de racionament, d’estraperlo, d’injustícia, de “Maquis”, de proclames i consignes: van ser 36 anys de dictadura.

Si entendemos como final el cese de los combates, la guerra terminó el 1 de abril de 1939 con la victoria de las tropas franquistas, si bien Franco no decretó el final del estado de guerra hasta el 7 de abril de 1948; una verdadera avalancha de personas emprendió los caminos del exilio. Pocos meses después se iniciaba la Segunda Guerra Mundial y el triste destino de miles de quienes habían huido, fueron los campos de exterminio nazis.
Aquí nos quedó un país manchado de sangre fratricida, millones de personas lloraban la pérdida de sus seres queridos y se vivía bajo el estrés permanente de que la guerra se podía reanudar en cualquier momento: comenzaban los duros años de la posguerra. Franco envió 50 mil combatientes con la División Azul a luchar contra Rusia junto con los alemanes y emprendía una dura represión interna. Durante buena parte de los años 40, en la Bisual de Falset como en otros pueblos de las montañas, la presencia de guerrilleros " Maquis " provocó una importante presencia de guardias civiles y soldados del régimen franquista que fueron distribuidos entre numerosas familias del pueblo, a los que tenían que acoger y alimentar obligatoriamente a cambio de nada. En aquellos años de Europa ya no podía llegar nada, de Europa sólo nos podía llegar, otra vez, la llamarada de la guerra. Fueron años de miseria, de racionamiento, de estraperlo, de injusticia, de " Maquis “, de proclamas y consignas: fueron 36 años de dictadura.

If we regard the end of the war as being the cessation of military combat, the war ended on 1 April 1939 with the victory of Franco’s troops. People flooded the roads to exile. A few months later, the Second World War began and many thousands who had fled met a sad end in Nazi extermination camps. Meanwhile, we remained in a country marked by fratricidal conflict; millions of people were mourning the loss of their loved ones, living in constant fear that war could break out again at any time - the difficult years of the post-war period began. Franco sent fifty thousand soldiers of the Blue Division to fight alongside the Germans on the Russian front and, at home in Spain, introduced harsh policies of repression. Throughout most of the 1940s, in La Bisbal de Falset and other mountain villages, the presence of guerrillas, known as the ‘Maquis’ meant that a significant number of Franco’s civil guards and soldiers were posted to live among the people. Local families were obliged to accommodate them and provide their food. During those years, very little came from Europe where another war was being fought. They were years of poverty and rationing, of smuggling and injustice, of the ‘Maquis’ and of proclamations and slogans. We lived through thirty-six years of dicatorship.

 VÍCTIMES MORTALS DE LA BISBAL DE FALSET

LLUIS PRUNERA  ARDEVOL           - front de guerra

JOSEP MASIP GUIAMET               - front de guerra

JOSEP Mª SAS MASIP          - desaparegut al front del Segre

JOAQUIM MASIP MASIP             - front de guerra

JOSEP Mª MASIP MASIP             - front de guerra           

SANTIAGO MASIP MASIP            - front de guerra

LETO SAS MASIP                       - front de guerra

JOAN PASCUAL PERELLÓ            - camp de concentració franquista

LAUREÀ MASIP MASIP               - camp de concentració franquista

VICTORÍ GORGORI VALLVERDÚ  - presó franquista

Mn. RAMON PARDELL            - repressió republicana

Mn. SALVADOR MACIP SAS     - repressió republicana

XAVIER MASIP MASIP           - repressió republicana

JOAN MACIP SAS                 - repressió republicana

MAGÍ MASIP                       - front de guerra

ALEIX MASIP MASIP               - front de guerra

DOLORES DOMINGO MASIP  -  7 ANYS - bombardeig

PILAR DOMINGO MASIP       -  2 ANYS - bombardeig

AGAPIT MASIP ESQUERDA - 5 ANYS - bombardeig

PROVIDÈNCIA GORGORI VALLVERDÚ - bombardeig

 

UNS 5.230 ESPANYOLS I D'ELLS 1.500 CATALANS, VAN MORIR ALS CAMPS D’EXTERMINI NAZIS.

EN AQUESTA LLISTA HI HA ELS DE LA COMARCA DEL PRIORAT I ELS POBLES VEÏNS DE LA PALMA D’EBRE I FLIX.  EN TOTAL 24

 

Bellmunt .- Josep Sedó Cabré,  01/11/1941 a  Gusen

Cabacés.-  Miquel Serra Bru, 02/01/1942  a  Gusen

Cabacés.-  Victorià Vellver Llechs,  23/06/1941  a Gusen

Gratallops.-  Josep Ripoll Peri,  14/11/1941  a  Gusen

La Figuera.- Joan Abelló Mestres, 04/11/1941  a  Gusen

El Molar.-  Andreu Vidal Pujol, 06/10/1941 a  Gusen

Pradell.- Sixt Bertran Cabré, 29/11/1941  a  Gusen

Poboleda.- Ramon Gorja Borres, 09/10/1941 a  Gusen

Falset.- Jaume Mana Argelaga,  12/12/1941   a  Gusen

Falset.- Francesc Rull Pallejà,  16/10/1941  a  Gusen

 El Lloar.-  Ramon Duc Carreres  a Mauthausen

Ulldemolins.- Josep Figueres Freixes   a  Mauthausen-Gusen ?

Ulldemolins.- Anselm Mestric Vidal    a  Mauthausen-Gusen ?

Ulldemolins.- Daniel Escoda Cañelles  a  Mauthausen-Gusen ?

Ulldemolins.- Jaume Nogués Franch  04/03/1941 a Mauthausen ?

Ulldemolins.- Blai Casas Alabart  29/03/1941  a Mauthausen ?

La Palma d’Ebre.- Joan Ciuraneta Filella, 02/05/1941 a Gusen

La Palma d’Ebre.- Josep Prunera Prunera, 02/04/1941 a Gusen

La Palma d’Ebre:- Francesc Sas Llop, 08/11/1941  a  Gusen

Flix.- Ramon Agramunt Tarragó, 26/12/1941  a  Gusen

Flix.- Joan Ferruis Costa, 24/12/1941  a  Gusen

Flix.- Agusti Sànchez Grau,  19/10/1941  a  Mauthausen

Flix.- Josep Vaqué Agramunt,  22/07/1941 a  Gusen

Flix.- Carles Alentorn Tarragó,  23/11/1941 a  Gusen

 

 

 Placa col·locada al camp de Mauthausen.

http://www.enrecuerdode.com/inclusiones.php?id_event=15