Presentació PresentaciónIntroduction

            AIXÒ VA PASSAR és una exposició permanent que va nàixer  l’11 de setembre de 2009, tot just, quan es complien 70 anys del final de la Guerra Civil Espanyola i del principi de la Segona Guerra Mundial; dos conflictes que no s’entenen l’un sense l’altre i que, avui, ja no admeten separació.  

Resumir en aquest petit espai tota la importància i transcendència d’aquest gran conflicte bèl·lic i la tragèdia que visqué el país, és una tasca força difícil, però, sense renunciar a res, l’exposició se centra bàsicament, en l’àmbit local i entorn més immediat i, és el resultat d’uns anys de recopilació de documents i material divers, que val la pena donar a conèixer.

Hi ha voluntat de créixer, no és una exposició tancada; per si mateixa, vol ser una invitació per a fer noves aportacions; ja sigui en documents i materials, o en històries i relats personals d’aquells anys tràgics: encara hi som a temps d’escriure la nostra història més recent. Molts van patir, molts hi van deixar la vida, no se’ls pot enviar per a sempre al pou de l’oblit; es mereixen el record, es mereixen un lloc a la història.

      A tots ells, l’homenatge d’aquesta exposició i d’aquesta Web que neix quan es compleixen 75 anys de la Batalla de l’Ebre.

               ESO PASÓ es una exposición permanente que nació el 11 de septiembre de 2009, justo, cuando se cumplían 70 años del final de la Guerra Civil Española y del principio de la Segunda Guerra Mundial, dos  conflictos que no se entienden el uno sin el otro y que, hoy, ya no admiten separación.

         Resumir en un pequeño espacio toda la importancia y trascendencia de este gran conflicto bélico y la tragedia que vivió el país, es una tarea bastante difícil, pero, sin renunciar a nada, la exposición se ha centrado en el ámbito local y entorno mas inmediato y, es el resultado de unos años de recopilación de documentos y material diverso, que vale la pena dar a conocer.

       Hay voluntad de crecer, no es una exposición cerrada; por si misma,  es una invitación para hacer nuevas aportaciones; ya sea con documentos y materiales o con historias y relatos personales de aquellos años trágicos: aun estamos a tiempo de escribir nuestra historia mas reciente. Muchos sufrieron, muchos dejaron su vida, no se les puede enviar para siempre al pozo del olvido; se merecen el recuerdo, se merecen un lugar en la historia.

      A todos ellos, el homenaje de esta exposición i esta Web que nace cuando se cumplen 75 años de la Batalla del Ebro

       This small exhibition was created around the time of the seventieth anniversary of the end of the Spanish civil war and the start of the Second World War – two conflicts that cannot be understood in isolation from each other.

        It would be an extremely difficult task to sum up in this small space the importance of such a massive conflict and the tragedy it brought to our country. However, the focus of this exhibition is on what happened in the village and the surrounding area. It is the result of many years of research and the discovery of

documents and other material that should be brought to public attention.

      It is hoped that the exhibition will continue to expand. New material will be welcomed, whether in the form of documents and photographs, or personal testimonies about those tragic years.

     Now the time has come to write about our recent history. Many suffered, many died, and we should not forget them; they are worthy of remembrance and deserve their place in history.

      This exhibition is dedicated to the memory of them all.

CARACTERÍSTIQUES

L'exposició consta de 17 plafons amb fotografies, planells i documents amb els corresponents textos en català i castellà.  Està ambientada amb els sons de la guerra -avions, bombes, artilleria, tirs i els crits dels soldats al front i persones en els bombardejos  i es complementa amb una petita pantalla per a visionar fotografies i audiovisuals.

CARACTERÍSTICAS

La exposición consta de 17 paneles con fotografías, planos y documentos con los correspondientes textos en catalán y castellano. Está ambientada con los sonidos de la guerra-aviones, bombas, artillería, disparos y los gritos de los soldados en el frente y personas en los bombardeos - y se complementa con una pequeña pantalla para visionar fotografías y audiovisuales.

FEATURES

The exhibition consists of 17 panels with photographs, blueprints and documents with the corresponding texts in Catalan and Spanish. Surrounded by the sounds of war planes, bombs, artillery shots and the screams of the soldiers at the front and people in the bombing - and is complemented by a small screen for viewing photos and audio.

 

ESTRUCTURA / ESTRUCTURA / ESTRUCTURE

 

 

Aquell 19 de juliol de 1936

La repressió republicana

Els refugiats de guerra

El drama dels desapareguts

La propaganda

El dia de les bombes

La Vida a les coves

Preludi de la gran batalla

La Batalla del Ebre

La Cova Hospital

El front del Segre              

Les Brigades Internacionals

Els que van morir

Els que intentaven salvar-los

Els morts del poble

El cementiri municipal

L’exili i la repressió franquista

Els retrobats

Els Maquis

I van tornar a la Cova i a l’Ebre

Final

 

Aquel 19 de junio de 1936

La represión republicana

Los refugiados de guerra

El drama de los desaparecidos

La propaganda

El día de las bombas

La vida en las cuevas

Preludio de la gran batalla

La Batalla del Ebro

La Cueva Hospital

El frente del Segre

Las Brigadas Internacionales

Los que murieron

Los que intentaban salvarlos

Los muertos del pueblo

El cementerio municipal

El exilio i la represión franquista

Los reencontrados

Los Maquis

Volvieron a la Cueva y al Ebro

Final


Impostor June 19, 1936
Repression Republican
Refugees from war
The drama of missing
The propaganda
The pumps
Life in Caves
Prelude to the big battle
The Battle of the Ebro
The Cave Hospital
The front of the Segre
Them that died

The International Brigades
them that they
Village of the Dead
The municipal cemetery
The franquista repression and exile
Rediscovered the
The Maquis
And returned to the cave and in the Ebro
End