Sobre nosaltres

OBJECTIUS / OBJETIVOS 

                 

El projecte de la Web és el complement de l'exposició permanent "AIXÔ VA PASSAR - La Guerra Civil a la Bisbal de Falset" que porta ja més de tretze anys de funcionament. Aquí es recopilarà, s’informarà i es comentarà tot el que atany a la Guerra Civil al poble i el seu entorn més immediat; en aquest sentit és des d’ara, un espai obert a qui estigui interessat a col·laborar en la recuperació i coneixement d'aquest període tant transcendental i apassionant de la nostra història que a marcat més de tres generacions. Han passat molts anys i queden encara moltes històries silenciades per sortir a la llum; unes no les coneixerà mai ningú, perquè els seus protagonistes ja no hi són,  se les han endut amb ells; uns altres no s’atreveixen a contar-les i, entre els que les han contat, n’hi ha que reconeixen que no ho havien fet mai ni a la seva família més propera, però quan ho han  fet, s’han re­trobat amb la pau interna i s’han sentit alliberats. Avui, no tan sols són pocs els  que van viure directament la Guerra,  sinó, qui els seguim, hem entrat ja en el tram final del recorregut. Per a les noves generacions queda molt lluny ja la Guerra Civil, dintre de poc l’interès per la qual probablement quedarà reduït  al cercle  dels historiadors i no en el record i emocions de les persones. Entre tant, els qui pels records i emocions en sentim encara motivats per  continuar, seguirem el camí marcat per la nostra pròpia consciencia; recordant i donant   a conèixer el passat per evitar els errors en el futur: tan sols coneixen la nostra història podrem construir un món millor.

"La vida només pot ser compresa cap enrere, però  únicament pot ser viscuda cap endavant."

Sören Kierkegaard (1815 – 1855)

               

  El proyecto de la Web es el complemento de la exposición permanente " ESTO PASÓ - La Guerra Civil en la Bisbal de Falset " que lleva ya más de trece años de funcionamiento. Aquí se recopilará, se informará y se comentará todo lo que concierne a la Guerra Civil en el pueblo y su entorno más inmediato, en este sentido es desde ahora , un espacio abierto a quien esté interesado en colaborar en la recuperación y conocimiento de este periodo tan trascendental y apasionante de nuestra historia que a marcado más de tres generaciones . Han pasado muchos años y quedan aún muchas historias silenciadas para salir a la luz , unas no las conocerá nadie , porque sus protagonistas ya no están, se las han llevado con ellos , otros no se atreven a contarlas y , entre los que las han contado , hay que reconocen que no lo habían hecho nunca ni a su familia más cercana , pero cuando lo han hecho, se han reencontrado con la paz interna y se han sentido liberados . Hoy , no sólo son pocos los que vivieron directamente la Guerra, sino , quien los seguimos , hemos entrado ya en el tramo final del recorrido . Para las nuevas generaciones queda muy lejos ya la Guerra Civil , dentro de poco el interés por la cual probablemente quedará reducido al círculo de los historiadores y no en el recuerdo y emociones de las personas . Entre tanto, quienes por los recuerdos y emociones nos sentimos aún motivados para continuar , seguiremos el camino marcado por nuestra propia conciencia ; recordando y dando a conocer el pasado para evitar los errores en el futuro : sólo conociendo nuestra historia podremos construir un mundo mejor .

"La vida solo puede ser comprendida hacia atras, peró unicamente puede ser vivida hacia adelante"

Sören Kierkegaard (1815 – 1855)