UNA PLACA, UNA HISTÒRIA

2020-07-04 17:26

Soc conscient de la sort que hem tingut”, repeteix una i altra vegada Magí Carner Tella, nebot d’Isidre Tella Valls, un soldat republicà que com molts altres se li va perdre la pisa durant la Guerra Civil i que justament 65 anys després de la seva mort la família ha pogut saber on són les seves restes gràcies al Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre, una associació que busca desapareguts d’aquest conflicte.

Isidre Tella Valls, que va morir als 21 anys al resultar ferit en un bombardeig, està enterrat en una fosa comuna amb 72 republicans més al cementiri de la Bisbal de Falset, concretament és el numero 49 de la llista del registre. “Seixanta-cinc anys buscant-lo i el teníem a 69 quilòmetres de casa” lamenta Magí.

“Recordo que la meva mare sempre tenia la inquietud de si podríem trobar el seu germà i això va ser el que em va impulsar a moure’m, encara que al principi no sabia a qui recórrer i ho vaig anar aparcant”, explica Carner. Va ser fa més o menys un any, quan els mitjans de comunicació van remoure el tema de la recuperació de la memòria històrica i de les fosses comunes, quan Magí es va prendre el tema seriosament. Primer va contactar amb l’ajuntament de Barbens, municipi on va nàixer el seu oncle, i va trobar dos companys de l’època que li van donar detalls del que va succeir.

A partir d’aquestes pistes va acabar a Corbera d’Ebre, on es va posar en contacte amb l’associació, i aquesta va fer la resta. Coses del destí, Isidre Tella va morir el 31 de juliol del 1938 i justament 65 anys després, el 31 de juliol del 2003, els seus familiars descobrien on era. “Va ser una immensa alegria per a tota la família”, explica Magí. Ara, a la fossa del cementiri de la Bisbal de Falset hi ha una foto i una placa a la seua memòria que han col·locat els familiars, i a partir d’ara ja no hi haurà Tots Sants sense flors sobre el seu llit de mort

 

"Soy consciente de la suerte que hemos tenido" , repite una y otra vez Magí Carner Tella , sobrino de Isidre Tella Valls , un soldado republicano que como muchos otros se le perdió la  pista durante la Guerra Civil y que justamente 65 años después de su muerte la familia ha podido saber dónde están sus restos gracias al Consorcio Memorial de los Espacios de la Batalla del Ebro , una asociación que busca desaparecidos de este conflicto .
Isidre Tella Valls , que murió a los 21 años al resultar herido en un bombardeo , está enterrado en una fosa común con 72 republicanos más en el cementerio de la Bisbal de Falset , concretamente es el numero 49 de la lista del registro . " Sesenta y cinco años buscándolo y lo teníamos a 69 kilómetros de casa" lamenta Magí .
"Recuerdo que mi madre siempre tenía la inquietud de si podríamos encontrar a su hermano y eso fue lo que me impulsó a moverme , aunque al principio no sabía a quién recurrir y lo fui aparcando " , explica Carner . Fue hace más o menos un año , cuando los medios de comunicación removieron el tema de la recuperación de la memoria histórica y de las fosas comunes , cuando Magí se tomó el tema en serio. Primero contactó con el ayuntamiento de Barbens , municipio donde nació su tío , y encontró dos compañeros de la época que le dieron detalles de lo que sucedió.
A partir de estas pistas terminó en Corbera de Ebro, donde se puso en contacto con la asociación , y ésta hizo el resto . Cosas del destino, Isidre Tella murió el 31 de julio de 1938 y justamente 65 años después , el 31 de julio de 2003 , sus familiares descubrían dónde estaba. "Fue una inmensa alegría para toda la familia" , explica Magí . Ahora, en la fosa del cementerio de la Bisbal de Falset hay una foto y una placa en su memoria que han colocado los familiares , y a partir de ahora ya no habrá Todos los Santos sin flores sobre su cama de muerte.