DESAPAREGUTS A LA GUERRA CIVIL - Roger Heredia: “Volem treure els nostres familiars de les cunetes i enterrar-los”

2014-08-11 22:58

 

SILVIA MARIMON  DIARI ARA  11-08-2014

 

En la seva vida professional, Roger Heredia trepitja molts escenaris de crims. Treballa a la policia científica, a la unitat d’inspeccions oculars. Quan acaba la jornada laboral, mou cel i terra perquè el govern català exhumi i identifiqui els milers de morts que hi ha enterrats pel territori, víctimes de la Guerra Civil i la repressió. La iniciativa de crear un banc d’ADN és seva i de Marc Antoni Malagarriga. Els dos, sense pràcticament cap suport, van aconseguir que la Universitat de Barcelona (UB) comencés a recollir les primeres mostres genètiques.

Quina és la història de la seva família?

Busco el meu besavi, Jaume Guinau Estivill. Va néixer el 1904 i va desaparèixer a la Batalla de l’Ebre. Va deixar una filla de quatre anys, que és la meva àvia. Les últimes notícies que tenim el situen entre la serra de Pàndols i la serra de Cavalls. Els seus companys de trinxera, que eren del mateix poble [la Torre de l’Espanyol], ens van dir que quan els bombardejaven ell va cridar que havien de sortir d’allà, perquè si no els matarien. I en aquell moment li va caure un tret de morter a sobre. Els companys van veure com queia i com se l’enduien, però ja no en sabem res més. No sabem si el van enterrar allà mateix o se’l van emportar. L’últim record que té la meva àvia del seu pare és al Parc Samà, a prop de Cambrils, on feien la instrucció militar. Cada vegada que en parla s’emociona i plora. Té 84 anys. Per a ella va ser dur créixer sense el seu pare. Ara està molt il·lusionada amb el banc d’ADN, perquè diu que quan marxi d’aquest món almenys haurà deixat la informació genètica per trobar-lo.

Com va començar la recerca?

La recerca la va començar la meva tia quan es va crear el Memorial Democràtic. El 2007 vam donar d’alta el meu besavi al cens únic de desapareguts a la Guerra Civil, que va crear la Generalitat. Van fer una recerca, fins i tot als arxius de Salamanca, però no van trobar res sobre el seu destí. El 2010 vaig començar a anar a xerrades sobre la Guerra Civil i les fosses comunes. En una d’aquestes xerrades vaig conèixer el Marc Antoni Malagarriga, que també tenia un oncle desaparegut. Vam començar a parlar i ens vam adonar que el govern català no tenia cap pla definit pel que fa a la recollida de mostres dels familiars directes vius dels desapareguts. I vam començar a treballar a contracorrent, perquè els familiars directes són molt grans i s’estan morint.

Impulsar un banc d’ADN no ha de ser gens fàcil.

Jo estic a la divisió de la policia científica dels Mossos d’Esquadra, en concret a la unitat d’inspeccions oculars. Vaig a l’escena del crim i busco indicis. Per tant, tinc coneixements sobre la identificació de restes. El 2011 vam presentar, el Marc Antoni Malagarriga i jo, la nostra idea de crear el banc d’ADN a l’equip mèdic de genètica forense de la Universitat de Barcelona. Van acollir la nostra proposta, ho van entendre de seguida, i vam començar a recollir mostres. Les primeres van ser les de les dues famílies impulsores. Cada família, de moment, ha de pagar 150 euros per mostra. Després vam començar a pensar com difondre el projecte. Anàvem a qualsevol acte que es feia sobre memòria històrica al territori català, ens presentàvem i explicàvem el nostre projecte. Els primers mesos van ser durs. La gent reaccionava amb perplexitat.

Quanta gent hi ha ara al banc d’ADN?

Ara mateix som 50 famílies.

Us sentiu sols?

La intenció del projecte és trobar els nostres familiars. No hi ha cap dia que no faci alguna cosa pel banc d’ADN. Amb el temps, però, ens hem indignat cada vegada més. S’ha fet molt poc. Hi ha 4.600 famílies al cens de desapareguts i hi ha més de 240 fosses comunes identificades. Durant molt de temps només vam trobar silenci, però tot es va reactivar el setembre de l’any passat amb la visita dels comissaris del grup de Desaparicions Forçades o Involuntàries de les Nacions Unides. Vam enviar una carta a tots els diputats del Parlament. La resposta no va ser massiva, però es va acabar aprovant una moció per impulsar el banc d’ADN i permetre exhumacions sistemàtiques. Han passat 8 mesos i no s’ha fet res. Aquí a Catalunya, el Memorial Democràtic ha fet molt per dignificar les fosses comunes, però s’han oblidat del més important, que és, i així ho diu les Nacions Unides, exhumar i identificar. Ho fan a tots els països del món, però aquí falta voluntat política. No podem posar un monument sense saber qui hi ha enterrat a sota. Hem de treure els morts de les cunetes. Cal donar-los la sepultura que es mereixen. No pot ser que els nostres morts estiguin escampats per les muntanyes.

Sentiu que no teniu suport?

Les polítiques de memòria històrica a l’estat espanyol són nul·les. I a Catalunya tampoc hi ha voluntat política. Què podem fer per persuadir els polítics? ¿Sortir al carrer? No és ètic ni moral que totes aquestes persones que van lluitar per la República estiguin enterrades com animals. No estem demanant res que no s’estigui fent en altres llocs del món.

 

Relacionats / Relacionados

INFORME ONU pdf

https://www.catradio.cat/audio

 

DESAPARECIDOS EN LA GUERRA CIVIL - Roger Heredia: "Queremos sacar nuestros familiares de las cunetas y enterrarlos"

 

SILVIA MARIMON - DIARIO ARA  11-08-2014

 

En su vida profesional, Roger Heredia pisa muchos escenarios de crímenes. Trabaja en la policía científica, a la unidad de inspecciones oculares. Cuando termina la jornada laboral, mueve cielo y tierra para que el gobierno catalán exhuma e identifique los miles de muertos que están enterrados por el territorio, víctimas de la Guerra Civil y la represión. La iniciativa de crear un banco de ADN es suya y de Marco Antonio Malagarriga. Ambos, sin prácticamente ningún apoyo, consiguieron que la Universidad de Barcelona (UB) comenzara a recoger las primeras muestras genéticas.

¿Cuál es la historia de su familia?

Busco mi bisabuelo, Jaime Guinau Estivill. Nació en 1904 y desapareció en la Batalla del Ebro. Dejó una hija de cuatro años, que es mi abuela. Las últimas noticias que tenemos lo sitúan entre la sierra de Pàndols y la sierra de Cavalls. Sus compañeros de trinchera, que eran del mismo pueblo [la Torre del Español], nos dijeron que cuando los bombardeaban él gritó que tenían que salir de allí, porque si no los matarían. Y en ese momento se le cayó un disparo de mortero encima. Los compañeros vieron cómo caía y cómo se lo llevaban, pero ya no sabemos nada más. No sabemos si lo enterraron allí mismo o se lo llevaron. El último recuerdo que tiene mi abuela de su padre es el Parque Samà, cerca de Cambrils, donde hacían la instrucción militar. Cada vez que habla se emociona y llora. Tiene 84 años. Para ella fue duro crecer sin su padre. Ahora está muy ilusionada con el banco de ADN, porque dice que cuando se vaya de este mundo al menos habrá dejado la información genética para encontrarlo.

¿Cómo empezó la búsqueda?

La investigación la comenzó mi tía cuando se creó el Memorial Democrático. En 2007 dimos de alta mi bisabuelo en el censo único de desaparecidos en la Guerra Civil, que creó la Generalidad. Hicieron una investigación, incluso los archivos de Salamanca, pero no encontraron nada sobre su destino. En 2010 empecé a ir a charlas sobre la Guerra Civil y las fosas comunes. En una de estas charlas conocí Marco Antonio Malagarriga, que también tenía un tío desaparecido. Empezamos a hablar y nos dimos cuenta de que el gobierno catalán no tenía ningún plan definido con respecto a la recogida de muestras de los familiares directos vivos de los desaparecidos. Y empezamos a trabajar a contracorriente, porque los familiares directos son muy grandes y están muriendo.

Impulsar un banco de ADN no debe ser nada fácil.

Yo estoy a la división de la policía científica de los Mossos, en concreto a la unidad de inspecciones oculares. Voy a la escena del crimen y busco indicios. Por lo tanto, tengo conocimientos sobre la identificación de restos. En 2011 presentamos, el Marco Antonio Malagarriga y yo, nuestra idea de crear el banco de ADN al equipo médico de genética forense de la Universidad de Barcelona. Van acoger nuestra propuesta, lo entendieron enseguida, y empezamos a recoger muestras. Las primeras fueron las de las dos familias impulsoras. Cada familia, de momento, tiene que pagar 150 euros por muestra. Después empezamos a pensar cómo difundir el proyecto. Íbamos a cualquier acto que se hacía sobre memoria histórica en el territorio catalán, nos presentábamos y explicábamos nuestro proyecto. Los primeros meses fueron duros. La gente reaccionaba con perplejidad.

¿Cuánta gente hay ahora en el banco de ADN?

Ahora mismo somos 50 familias.

¿Os sentís solos?

La intención del proyecto es encontrar nuestros familiares. No hay día que no haga algo por el banco de ADN. Con el tiempo, sin embargo, nos hemos indignado cada vez más. Se ha hecho muy poco. Hay 4.600 familias en el censo de desaparecidos y hay más de 240 fosas comunes identificadas. Durante mucho tiempo sólo encontramos silencio, pero todo se reactivó en septiembre del año pasado con la visita de los comisarios del grupo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas. Enviamos una carta a todos los diputados del Parlamento. La respuesta no fue masiva, pero se terminó aprobando una moción para impulsar el banco de ADN y permitir exhumaciones sistemáticas. Han pasado 8 meses y no se ha hecho nada. Aquí en Cataluña, el Memorial Democrático ha hecho mucho por dignificar las fosas comunes, pero se han olvidado de lo más importante, que es, y así lo dice las Naciones Unidas, exhumar e identificar. Lo hacen en todos los países del mundo, pero aquí falta voluntad política. No podemos poner un monumento sin saber quién está enterrado debajo. Tenemos que sacar los muertos de las cunetas. Hay que darles la sepultura que se merecen. No puede ser que nuestros muertos estén esparcidos por las montañas.

¿Sentís que no tenéis apoyo?

Las políticas de memoria histórica en España son nulas. Y en Cataluña tampoco hay voluntad política. ¿Qué podemos hacer para persuadir a los políticos? ¿Salir a la calle? No es ético ni moral que todas estas personas que lucharon por la República estén enterradas como animales. No estamos pidiendo nada que no se esté haciendo en otros lugares del mundo.