PATIENCE DARTON

2013-01-10 10:00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Qui vagi a la Cova hospital de Santa Lucia de la Bisbal de Falset hi trobará una placa que mostra gravada sota el text, la imat­ge de la infermera Patience Darton i una jove aprenent es­panyola.

El treball de la Patience en aquell hospital durant la Ba­talla de l’Ebre la marcà profundament, el seu gran amor, el brigadis­ta alemany Robert, hi deixà la vida i ella morí l’any 1996 en un vi­atge a España. Mai va tornar a la Cova-Hospi­tal però, com diu l’Angela Jackson:

«La història de la Patience va acabar l’any 2009 en aque­lla Cova tan remota i amagada entre les muntanyes on tre­ballava durant la Batalla de l’Ebre . Des d’aleshores, la seva imatge hi quedà estampada en la placa en memòria a la feina feta per l’equip de sanitaris britànics. Allí, en una discreta ceri­mònia, les cendres de la Patience hi van ser escampades pel seu fill Bob i la seva família, tal com creia que hauria estat el desig de la seva mare.»