NO JUBILEM LA MEMÒRIA, 10 ANYS

2014-07-01 09:00

No Jubilem la Memòria es va crear a Marçà l’any 2003 com una iniciativa sorgida de persones interssades a conservar la història recent, sobretot els fets històrics i la memòria del període de la II República i la Guerra Civil espanyola (1931-39) a la comarca del Priorat.

Volíem demostrar que encara hi ha moltíssimes coses de la Guerra Civil que no sabem i no hem vist. Es tracta d’un període d’una gran complexitat i de moles silencis allargassats fins als nostres dies.

  A l’octubre del 2003 es va complir el 65è aniversari del comiat de la Guerra Civil espanyola de les Brigades Internacionals. 65 anys d’un adéu que va deixar més òrfena encara l’Espanya republicana i va representar la creació d’una llegenda que encara es manté viva. I d’aquests 65 anys, l’edat en què tot ho jubilem, ve el nom de No Jubilem la Memòria.

       Enguany farà deu anys que vam néixer i al llarg d’aquest temps hem intentat fer recerca i organitzar un seguit d’activitats. Fruit de la recerca, hem pogut elaborar l’exposició “Preludi de l’última batalla: les Brigades Internacionals al Priorat, 1938” amb el llibre que l’acompanya. També hem produït un parell de documentals, un dels quals ha estat guardonat

amb el premi MemoriReus i la Menció Especial del Memorial Democràtic.

     Hem dut a terme diverses activitats, com la inauguració del monument —obra de Joseph Tomàs Tatay— dedicat a la pau i a les Brigades Internacionals a Marçà, les plaques als cementiris de la Torre de Fontaubella I dels Guiamets en record de les víctimes de la batalla de l’Ebre enterrades a les fosses comunes d’aquests cementiris, homenatges a brigadistes i soldats republicans o visites històriques. A més, cada any organitzem un seguit de conferències dins de les Jornades No Jubilem la Memòria, durant les quals hem pogut comptar la presència d’historiadors locals, catedràtics d’història i historiadors de gran renom internacional.

    En aquest llibre es recullen les conferències que s’han fet al llarg de les nou Jornades No Jubilem la Memòria, per poder celebrar els deu anys de l’Associació amb la presentació d’aquest llibre.

 

          No Jubilem la Memoria se creó en Marçà el año 2003 como una iniciativa surgida de personas interesadas en conservar la historia reciente , sobre todo los hechos históricos y la memoria del periodo de la II República y la Guerra Civil española ( 1931-39 ) a la comarca del Priorat .

    Queríamos demostrar que todavía hay muchísimas cosas de la Guerra Civil que no sabemos y no hemos visto . Se trata de un período de una gran complejidad y de muelas silencios alargados hasta nuestros días .

    En octubre de 2003 se cumplió el 65 aniversario de la despedida de la Guerra Civil española de las Brigadas Internacionales . 65 años de un adiós que dejó más huérfana todavía la España republicana y representó la creación de una leyenda que aún se mantiene viva. Y de estos 65 años , la edad en que todo lo jubilamos , viene el nombre de No Jubilem la Memoria .

     Este año hará diez años que nacimos y a lo largo de este tiempo hemos intentado investigar y organizar una serie de actividades . Fruto de la investigación , hemos podido elaborar la exposición " Preludio de la última batalla : las Brigadas Internacionales en el Priorat , 1938" con el libro que la acompaña. También hemos producido un par de documentales , uno de los cuales ha sido galardonado con el premio MemoriReus y la Mención Especial del Memorial Democrático .

     Hemos llevado a cabo diversas actividades , como la inauguración del monumento -obra de Joseph Tomás Tatay - dedicado a la paz y las Brigadas Internacionales en Marçà , las placas en los cementerios de la Torre de Fontaubella i los Guiamets en recuerdo de las víctimas de la batalla del Ebro enterradas en las fosas comunes de estos cementerios , homenajes a brigadistas y soldados republicanos o visitas históricas. Además , cada año organizamos una serie de conferencias dentro de las Jornadas No Jubilem la Memoria , durante las cuales hemos podido contar con la presencia de historiadores locales , catedráticos de historia e historiadores de gran renombre internacional .

    En este libro se recogen las conferencias que se han hecho a lo largo de las nueve Jornadas No Jubilem la Memoria , para poder celebrar los diez años de la Asociación con la presentación de este libro .

 

      No Jubilem la Memòria was formed in Marçà in 2003 by a group of people with an interest in preserving recent history, especially the events and memories of the Second Republic and the Spanish civil war (1931-39) in the region of the Priorat.

     The aim was to show that there were many things relating to the civil war that remained unknown and were still awaiting discovery. The civil war period is one of great complexity, with long silences that have lasted until the present day.

      October 2003 was the sixtyfifth anniversary of the farewell of the International Brigades to Spain’s civil war. Their departure left Republican Spain even more isolated but can be seen as the start of the creation of a legend that still continues today. Those sixty-five years, the age at which many people retire (jubilar-se) gave rise to the name of the association, ‘No jubilem la memòria’ which roughly translated from Catalan means, ‘Let us not retire the memory’.

     This year (2013) marks ten years since the formation of the group. Throughout these ten years we have been carrying out research and organising various activities.

    Based on this research we have been able to produce a photographic exhibition ‘Prelude to the last battle: The International Brigades in the Priorat, 1938’, together with an accompanying bilingual book of the same name. We have also produced two documentary films, one of which, The International Brigaders Among Us, won the ‘MemoriReus’ prize and received special mention from Memorial Democràtic,  the Catalan government department for the recovery of the history of the war and post-war periods.

   Various events have been organised by the group, such as the inauguration of the monument designed by Josep Tomàs Tatay in Marçà and dedicated to peace and the International Brigades, the plaques at the cemeteries of La Torre de Fontaubella and Els Guiamets in memory of those who died in the Battle of the Ebro and were buried there in communal graves, ceremonies recognizing the role played by Brigaders and Republican veterans, historical tours and, every year, a series of lectures at the annual events organized by No Jubilem la Memòria. For these lectures, we were fortunate to be able to call upon local historians, university lecturers and finternationally famous historians.

   This book collects together the talks that have been given at nine annual events organised by No Jubilem la Memòria and has been published to celebrate the tenth anniversary of the association.