LOS ÚLTIMOS ESPAÑOLES DE MAUTHAUSEN

2014-02-13 20:22

Carlos Hernández: “Setanta anys després els costa dormir:

«Cada nit els SS ressusciten»”

 Els supervivents espanyols dels camps d’extermini nazi ja només esperen una cosa: que se sàpiga la veritat. I aquest ha sigut l’objectiu de la investigació de Carlos Hernández, que posa llum a un episodi que els pactes del 1978 van silenciar

La investigació del periodista Carlos Hernández parteix de la necessitat d’aclarir una història familiar. / ALBERTO DI LOLLI

Massa vegades els parents més directes de les víctimes del nazisme van haver de callar: per por, per desconeixement o per necessitat de girar full. Ara la generació dels néts es capbussa en la documentació i el testimoni dels protagonistes que queden en vida per parlar desacomplexadament d’aquella història d’horror i assenyalar-ne els culpables. És el que fa l’exhaustiva investigació periodística Los últimos españoles de Mauthausen (Ediciones B). Demostra que Franco i el seu cunyat Ramón Serrano Suñer van ser responsables directes de l’assassinat en mans de Hitler de milers d’espanyols. També nens.

Parli’m d’Antonio Hernández.

Era un oncle avi meu que venia cada estiu de França, on vivia, i que va omplir una mica el buit d’avis que jo tenia, ja que un va ser afusellat el 1936 i l’altre va morir quan jo era molt petit. Havia sentit que ell havia estat a Mauthausen però mai li vaig preguntar pel tema perquè quan va morir jo encara era molt jove. Fa un any i mig vaig començar a investigar per retre comptes amb la meva família, però a mesura que em vaig començar a documentar em vaig adonar que era una història molt oblidada: la dels, com a mínim, 9.300 deportats espanyols als camps nazis.

¿La majoria d’aquests van ser deportats a Mauthausen?

Jo parlaria de Mauthausen-Gusen, que era un subcamp del primer, i és on van morir més espanyols, la majoria dels 5.500 del total. Això té una explicació. Gairebé tots els que cauen durant la invasió de França el 1940, sobretot al juny, van a parar a allà. Són unes 7.000 persones. Esdevé un símbol. Els espanyols que són enviats a altres camps hi arriben més tard, el 1943, perquè són membres de la resistència. En aquell moment els presoners ja estaven molt organitzats. Per exemple, a Buchenwald els llocs clau els tenen persones de les Brigades Internacionals que protegeixen els nouvinguts, de manera que tenen més possibilitats de sobreviure que els primers.

Quin era el perfil dels espanyols que van morir als camps nazis?

La majoria estaven allistats a l’exèrcit francès, tot i que no arriben ni a combatre. La democràcia francesa, que va tractar molt malament els exiliats espanyols, no els dóna armes perquè no se’n refia. Hi ha un altre grup, que s’ha anomenat el comboi d’Angulema o dels 927, format per refugiats civils, en què hi ha nens de 14 i 15 anys. El 1940 els nazis comencen a deportar els que estaven als camps francesos amb la complicitat directa de Pétain i del govern franquista. Abans de la invasió, es calcula que en aquells camps ja hi havien mort 14.000 espanyols de fred, tuberculosi, diarrees...

El llibre acredita la responsabilitat de Franco en els crims del nazisme.

No va ser una complicitat passiva, sinó que Franco en va ser l’executor, va ser qui va dir a Hitler què havia de fer amb els espanyols. El règim nazi no feia res sense consultar els seus aliats. El setembre del 1940, mentre Serrano Suñer és de visita a Alemanya reunint-se amb la cúpula de seguretat del Reich, s’emet una ordre clau, que s’envia a totes les oficines de la Gestapo, perquè treguin els espanyols dels camps de presoners de guerra i els enviïn als de concentració. Una altra prova que Franco sabia què passava és que, quan el comboi d’Angulema arriba a Mauthausen, el camp encara no està preparat per a dones. Per això només hi baixen els homes i els nens més grans de 14 anys, i les dones i les criatures són retornades a Espanya.

Què senten, 70 anys després, els que van sobreviure?

Calculo que queden entre uns 25 i 30 supervivents, que ja només volen que se sàpiga la veritat. El que més m’ha sorprès és la falta de rancor. Tenen, però, una profunda amargor. Primer, perquè estaven convençuts que les democràcies que van guanyar la guerra acabarien amb Franco i, segon, perquè van creure que el seu moment de reconeixement havia arribat amb la democràcia. I no. Se’ls va tornar a enterrar. La Transició va tenir moltes coses bones, però va comportar impunitat per als botxins i oblit per als que havien lluitat per la llibertat. Catalunya ha sigut on més s’ha reconegut la memòria històrica, i jo dic a tothom que em fa enveja i espero que s’hi continuï treballant. Cal tenir present que gairebé 2.000 dels deportats van ser catalans.

¿Han pogut superar aquell horror els que van patir-lo?

Continuen vivint el que va passar al camp com si fos ahir. M’emociona veure homes de més de 90 anys plorant com criatures quan ho recorden. Gairebé tots tenen malsons, els costa dormir. Em diuen: “Carlos, cada nit els SS ressusciten”. José Marfil, un malagueny, em deia que és feliç als matins, quan es desperta i s’adona que no és al camp. Han estat condemnats a viure sempre entre aquells reixats.

A més del llibre, ha fet reviure la història del seu oncle avi a Twitter, a @deportado4443. Per què?

Volia que arribés al màxim nombre possible de persones, i calia aprofitar les xarxes socials. Fer comprendre que cal mirar al passat per entendre el que passa avui. Vaig crear un perfil a Twitter que expliqués en primera persona el que van viure els espanyols als camps. L’èxit de la iniciativa s’explica perquè no hi ha res inventat. Tot està basat en el que va viure el meu tiet.

 

JOAN RUSIÑOL

DIARI ARA, 13/02/2015

 

 

Carlos Hernández: "Setenta años después les cuesta dormir:
«Cada noche las SS resucitan» "

Los supervivientes españoles de los campos de exterminio nazi ya sólo esperan una cosa: que se sepa la verdad. Y este ha sido el objetivo de la investigación de Carlos Hernández, que pone luz a un episodio que los pactos de 1978 silenciaron.

La investigación del periodista Carlos Hernández parte de la necesidad de aclarar una historia familiar. / ALBERTO DI Lollo

Demasiadas veces los parientes más directos de las víctimas del nazismo tuvieron que callar: por miedo, por desconocimiento o por necesidad de pasar página. Ahora la generación de los nietos se sumerge en la documentación y el testimonio de los protagonistas que quedan en vida para hablar sin complejos de aquella historia de horror y señalar a los culpables. Es lo que hace la exhaustiva investigación periodística Los últimos españoles de Mauthausen (Ediciones B). Demuestra que Franco y su cuñado Ramón Serrano Suñer fueron responsables directos del asesinato en manos de Hitler de miles de españoles. También niños.

Hábleme de Antonio Hernández.

Era un tío abuelo mío que venía cada verano de Francia, donde vivía, y que llenó un poco el vacío de ancianos que yo tenía, ya que uno fue fusilado en 1936 y el otro murió cuando yo era muy pequeño. Había oído que él había estado en Mauthausen pero nunca le pregunté por el tema porque cuando murió yo aún era muy joven. Hace un año y medio empecé a investigar para rendir cuentas con mi familia, pero a medida que me empecé a documentar me di cuenta que era una historia muy olvidada: la de los, como mínimo, 9.300 deportados españoles en los campos nazis.

¿La mayoría de estos fueron deportados a Mauthausen?

Yo hablaría de Mauthausen-Gusen, que era un subcampo del primero, y es donde murieron más españoles, la mayoría de los 5.500 del total. Esto tiene una explicación. Casi todos los que caen durante la invasión de Francia en 1940, sobre todo en junio, van a parar allí. Son unas 7.000 personas. Se convierte en un símbolo. Los españoles que son enviados a otros campos llegan más tarde, en 1943, porque son miembros de la resistencia. En aquel momento los prisioneros ya estaban muy organizados. Por ejemplo, en Buchenwald los puestos clave los tienen personas de las Brigadas Internacionales que protegen a los recién llegados, por lo que tienen más posibilidades de sobrevivir que los primeros.

¿Cuál era el perfil de los españoles que murieron en los campos nazis?

La mayoría estaban alistados en el ejército francés, aunque no llegan ni a combatir. La democracia francesa, que trató muy mal los exiliados españoles, no les da armas, no se fía de ellos. Hay otro grupo, que se ha llamado el convoy de Angulema o los 927, formado por refugiados civiles, en los que hay niños de 14 y 15 años. En 1940 los nazis empiezan a deportar a los que estaban en los campos franceses con la complicidad directa de Pétain y del gobierno franquista. Antes de la invasión, se calcula que en aquellos campos ya habían muerto 14.000 españoles de frío, tuberculosis, diarreas ...

El libro acredita la responsabilidad de Franco en los crímenes del nazismo.

No fue una complicidad pasiva, sino que Franco fue el ejecutor, fue quien dijo a Hitler que tenía que hacer con los españoles. El régimen nazi no hacía nada sin consultar a sus aliados. En septiembre de 1940, mientras Serrano Suñer está de visita en Alemania reuniéndose con la cúpula de seguridad del Reich, se emite una orden clave, que se envía a todas las oficinas de la Gestapo, para que saquen los españoles de los campos de prisioneros de guerra y los envíen a los de concentración. Otra prueba de que Franco sabía qué pasaba es que, cuando el convoy de Angulema llega a Mauthausen, el campo aún no está preparado para mujeres. Por eso sólo bajan los hombres y los niños mayores de 14 años, y las mujeres y los niños son devueltas en España.

¿Qué sienten, 70 años después, los que sobrevivieron?

Calculo que quedan entre 25 y 30 supervivientes, que ya sólo quieren que se sepa la verdad. Lo que más me ha sorprendido es la falta de rencor. Tienen, sin embargo, una profunda amargura. Primero, porque estaban convencidos de que las democracias que ganaron la guerra acabarían con Franco y, segundo, porque creyeron que su momento de reconocimiento había llegado con la democracia. Y no. Se les volvió a enterrar. La Transición tuvo muchas cosas buenas, pero comportó impunidad para los verdugos y olvido para los que habían luchado por la libertad. Cataluña ha sido donde más se ha reconocido la memoria histórica, y yo digo a todos que me da envidia y espero que se continúe trabajando. Hay que tener presente que casi 2.000 de los deportados fueron catalanes.

¿Han podido superar aquel horror los que lo padecieron?

Continúan viviendo lo que pasó en el campo como si fuera ayer. Me emociona ver hombres de más de 90 años llorando como niños cuando lo recuerdan. Casi todos tienen pesadillas, les cuesta dormir. Me dicen: "Carlos, cada noche los SS resucitan". José Marfil, un malagueño, me decía que es feliz por las mañanas, cuando se despierta y se da cuenta que no está en el campo. Han sido condenados a vivir siempre entre aquellas verjas.

Además del libro, ha hecho revivir la historia de su tío abuelo en Twitter, a @ deportado4443. ¿Por qué?

Quería que llegara al máximo número posible de personas, y había que aprovechar las redes sociales. Hacer comprender que hay que mirar al pasado para entender lo que pasa hoy. Creé un perfil en Twitter que explicara en primera persona lo que vivieron los españoles en los campos. El éxito de la iniciativa se explica porque no hay nada inventado. Todo está basado en el que vivió mi tío.

 

JUAN RUSIÑOL

DIARIO ARA, 13/02/2015