L'ORENETA DE MONT-SACER - Un estiu per no oblidar

2015-09-26 14:29

ENTREVISTA A XAVIER LLOMPART        Silvia Fornós DIARI DE TARRAGONA

-Per què el seu debut literari és amb una novel·la juvenil?

- Mai havia tingut intenció d’escriure un llibre. Ho he fet perquè tinc dos fills i els volia transmetre les vivències, i deixar-los un testimoni, dels estius que actualment passen a la Bisbal de Falset. El resultat és una novel·la juvenil amb elements ficticis i reals.

-El Priorat esdevé el centre de la història. Per què va escollir aquesta comarca?

- Vaig conèixer la Bisbal de Falset fa vuit anys mentre realitzava la docusèrie Pagès per a TV3. Un dels capítols narrava la recollida de l’oliva.

-Què és el que més l’ha captivat d’aquest territori?

- Em vaig enamorar del poble i del Priorat, per la seva autenticitat i els pobles que conserven elements ‘verges’, com la pa- gesia.

-Què ha estat el més complicat de transmetre?

- El més difícil va ser agafar un poble com la Bisbal de Falset i posar-me a explicar la seva realitat d’una manera atractiva en una novel·la. Llavors vaig decidir que el poble i la comarca seria el lloc on passaria l’acció. Però vaig decidir utilitzar el nom antic de la Bisbal, que és Mont-Sacer. Això m’ha permès que alguns elements de l’obra, així com personatges, siguin reals i altres ficticis. Tot plegat m’ha permès enriquir el llibre.

-Què tenen els estius d’abans que no tenen els d’ara?

- El que busco és transmetre i explicar que al segle XXI a Catalunya encara hi ha molts pobles on es pot respirar l’essència dels estius que vivien els pares i avis. Una realitat que jo vaig viure quan era petit.

-La novel·la combina elements reals amb altres ficticis.

- Algunes de les coses que descobreixen els personatges són reals, com per exemple com funciona avui en dia la pagesia, com es va viure al Priorat la Guerra Civil, la importància dels Brigadistes Internacionals, etc. En canvi, un dels personatges del llibre, i que esdevé un dels fils argumentals de la novel·la, és fictici.

-Com ha aprofitat la seva experiència com a documentalista per escriure aquest primer llibre?

- Vaig conèixer la Guerra Civil amb la sèrie Sèniors, també sorgeixen elements com la bruixeria a través de la història de les Bruixes de Sant Feliu de Sasserra, també dono valor a la gent gran a través de les trementinaires, que eren dones del Pirineu que es van dedicar a viatjar per tot Catalunya per tal de vendre la trementina, herbes remeieres i altres productes de muntanya.

-Quines referències literàries també l’han inspirat per escriure la novel·la?

- He intentat no inspirar-me en ningú perquè sóc un nouvingut en el món de l’escriptura. Tot i així, hi ha persones que han comparat el llibre amb la novel·la de Los cinco de Enid Blyton, una gran escriptora juvenil.

-En quin moment ha sentit més nostàlgia mentre escrivia aquesta primera novel·la juvenil?

- Penso que he escollit el moment actual per escriure la novel·la L’oreneta de Mont-Sacer perquè començo a tenir una certa edat i és un bon moment per pensar en el meu passat i els estius que passava a Ca- longe (Baix Empordà). Amb aquesta novel·la he recordat la infància i l’essència dels pobles.

-D’una manera simbòlica ha passat d’estar en un segon pla, darrere de la càmera, a ser protagonista per haver escrit una novel·la.

- No m’agrada gens ser una persona pública, sempre m’ha agradat estar al darrere de la càmera. Sóc una persona introvertida i em costa molt aquesta faceta pública.

Perfil

El periodista Xavier Llopart reivindica l’essència dels pobles de la Catalunya interior i del món rural amb la que és la seva primera novel·la juvenil ‘L’oreneta de Mont-Sacer’. L’acció se centra a la comarca del Priorat, on des de fa vuit anys estiueja a la Bisbal de Falset. L’autor combina la ficció amb referències a l’actualitat.

 

LA GOLONDRINA DE MONT-SACER - Un verano para no olvidar

ENTREVISTA A XAVIER LLOMPART    - Silvia Fornós  DIARI DE TARRAGONA

-¿Por qué su debut literario es una novela  juvenil?

- Nunca había tenido intención de escribir un libro. Lo he hecho porque tengo dos hijos y quería transmitir las vivencias, y dejarlos un testigo, los veranos que actualmente pasan en la Bisbal de Falset. El resultado es una novela  juvenil con elementos ficticios y reales.

-El Priorato se convierte en el centro de la historia. ¿Por qué escogió esta comarca?

- Conocí la Bisbal de Falset hace ocho años mientras realizaba la docuserie Pagès para TV3. Uno de los capítulos narraba la recogida de la aceituna.

-¿Qué es lo que más le ha cautivado de este territorio?

- Me enamoré del pueblo y del Priorat, por su autenticidad y los pueblos que conservan elementos 'vírgenes', como el campesino.

-¿Qué ha sido lo más complicado de transmitir?

- Lo más difícil fue coger un pueblo como la Bisbal de Falset y ponerme a explicar su realidad de una manera atractiva en una novela. Entonces decidí que el pueblo y la comarca sería el lugar donde pasaría la acción. Pero decidí utilizar el nombre antiguo de la Bisbal, que es Mont-Sacer. Esto me ha permitido que algunos elementos de la obra, así como personajes, sean reales y otros ficticios. Todo ello me ha permitido enriquecer el libro.

-¿Qué tienen los veranos de antes que no tienen los de ahora?

- Lo que busco es transmitir y explicar que en el siglo XXI en Cataluña aún hay muchos pueblos donde se puede respirar la esencia de los veranos que vivían los padres y abuelos. Una realidad que yo viví cuando era pequeño.

-La novela combina elementos reales con otros ficticios.

- Algunas de las cosas que descubren los personajes son reales, como por ejemplo cómo funciona hoy en día la agricultura, como se vivió en el Priorat la Guerra Civil, la importancia de los Brigadistas Internacionales, etc. En cambio, uno de los personajes del libro, y que se convierte en uno de los hilos argumentales de la novela, es ficticio.

-Como ha aprovechado su experiencia como documentalista para escribir este primer libro?

- Conocí la Guerra Civil con la serie Seniors, también surgen elementos como la brujería a través de la historia de las Brujas de Sant Feliu de Sasserra, también doy valor a las personas mayores a través de las trementinaires, que eran mujeres del Pirineo que se dedicaron a viajar por toda Cataluña para vender la trementina, hierbas medicinales y otros productos de montaña.

-¿Qué referencias literarias también la han inspirado para escribir la novela • la?

- He intentado no inspirarme en nadie porque soy un recién llegado en el mundo de la escritura. Aún así, hay personas que han comparado el libro con la novela de Los cinco de Enid Blyton, una gran escritora juvenil.

-En qué momento ha sentido más nostalgia mientras escribía esta primera novela  juvenil?

- Pienso que he elegido el momento actual para escribir la novela  La golondrina de Mont-Sacer porque empiezo a tener una cierta edad y es un buen momento para pensar en mi pasado y los veranos que pasaba en Calonge (Bajo Empordà). Con esta novela he recordado la infancia y la esencia de los pueblos.

-De una manera simbólica ha pasado de estar en un segundo plano, detrás de la cámara, a ser protagonista por haber escrito una novela

- No me gusta nada ser una persona pública, siempre me ha gustado estar detrás de la cámara. Soy una persona introvertida y me cuesta mucho esta faceta pública.

 

Perfil

El periodista Xavier Llopart reivindica la esencia de los pueblos de la Cataluña interior y del mundo rural con la que es su primera novela juvenil 'La golondrina de Mont-Sacer'. La acción se centra en la comarca del Priorat, donde desde hace ocho años veranea en la Bisbal de Falset. El autor combina la ficción con referencias a la actualidad.