...I EL RECORD PERDURA

2015-10-26 12:10

 Ramon Viñeta Solé ferit a la Batalla de l'Ebre, mort a la cova hospital de Santa Llúcia de la Bisbal de Falset i enterrat a la fossa comuna del cementiri municipal.

  Desprès de retrobar-lo, la seva família l'homenatja i col·loca una làpida que el recorda.

 

Nascut a Ripoll (Ripollès / Girona) el 9 de desembre de 1919 s'incorporà a les files de l'Exèrcit República com a voluntari el 12 de març de 1938 quan residia a Borgonyà (Osona / Barcelona). Al començar la Batalla de l'Ebre pertanyia a la 60 Brigada del XV Cos d'Exèrcit en qualitat de Sergent on va ser ferit i morí el 31 de juliol de 1938 a la cova hospital de Santa Llúcia de la Bisbal de Falset.
 
    Com tots els que morien allí, va ser enterrat a la fossa comuna del cementiri municipal, contribuint així, a incrementar les llistes que al llarg de tants anys han constat com a desapareguts. Localitzat pels seus familiars, el passat cap de setmana l'homenatjaren, dipositaren un ram de flors sota la l'àpida que el recorda que previament havien col·locat.
 
 

...I EL RECUERDO PERDURA

 

Ramon Viñeta Solé herido en la Batalla del Ebro, muerto en la cueva hospital de Santa Lucía de la Bisbal de Falset y enterrado en la fosa común del cementerio municipal.

  Después de reencontrarlo, su familia le homenajea y coloca una lápida que le recuerda.

 
Nacido en Ripoll (Ripollès / Girona) el 9 de diciembre de 1919 se incorporó a las filas del Ejército Republicano como voluntario el 12 de marzo de 1938 cuando residía en Borgonyà (Barcelona / Barcelona). Al comenzar la Batalla del Ebro pertenecía a la 60 Brigadada del XV Cuerpo de Ejército en calidad de Sargento donde fue herido y murió el 31 de julio de 1938 en la cueva hospital de Santa Lucía de la Bisbal de Falset.
 
     Como todos los que morían allí, fue enterrado en la fosa común del cementerio municipal, contribuyendo así a incrementar las listas que a lo largo de tantos años han constado como desaparecidos. Localizado por sus familiares, el pasado fin de semana le homenajearon i depositaron un ramo de flores bajo la lápida que le recuerda, que previamente habían colocado.
 
 

... I MEMORY LIVES

 

Ramon Viñeta Solé wounded in the Battle of the Ebro, died in hospital in the cave of St. Lucia Falset Bisbal and buried in the mass grave in the municipal cemetery.

  After rediscover him, his family honors and placed a plaque remembers.

  Born in Ripoll (Ripollès / Girona) on 9 December 1919 joined the ranks of the Army as a volunteer Republic on 12 March 1938 when he lived in Borgonyà (Barcelona / Barcelona). At the beginning the Battle of the Ebro Brigadada 60 belonged to the XV Corps as a Sergeant where he was wounded and died on 31 July 1938 in the cave of Santa Lucia hospital Bisbal de Falset.       
 
     Like all who died there were buried in the mass grave in the municipal cemetery, thus, increasing the lists over so many years have consisted as missing. Located by their families, the past weekend was feted, deposited a bouquet of flowers under the plaque that remembers that previously had placed.