HOMENATGE A RACHEL

2018-12-25 13:12

 Mori a Siurana el dia 22 de desembre de 2016, el 24 es va fer el funeral a la parròquia de Sant Antoni de Falset i el seu cos va ser portat i enterrat al cementiri municipal de la Bisbal de Falset.

Se’ns fa molt difícil parlar de la Rachel als que l’hem conegut i estimat, quan ens sentim amb el cor ferit i la ment aclaparada per un remolí d’imatges i records. 

      Ha estat a Siurana on ha passat tot; la Siurana del teu Priorat estimat i la Siurana on reposen les restes de Joan Sales i Núria Folch. I ha estat precisament allí, des del Salt de la Reina Mora des d’on has decidit dir-nos Adeu, Rachel. Arribares a la Bisbal de Falset el 2001 amb els brigadistes internacionals; la història de la Guerra Cilvil t’absorbí i a la Cova hospital de Santa Llúcia i al cementiri municipal homenatjarem als caiguts a la Batalla de l´Ebre; molta gent del poble vam treballar moltes hores amb tu fent els preparatius amb il·lusió pel retorn dels brigadistes. Poc després sorgiria l’associació No Jubilem la Memòria de la que l’Angela Jackson i tu en serieu l´ànima. Aleshores conegueres al Gerard, bisbalenc, amb el qual, a la Cova hospital celebràveu la cerimònia del vostre enllaç.

   Amb molta gent vinguda del teu país, Anglaterra, seguiren els homenatjes als caiguts; coneixies perfectament la nostra llengua i, amb ella i la teva, erets la seva veu i la nostra veu. I ara, en el mateix cementiri que entrares per primer cop l’any 2001 dormiràs el son etern; entre els caiguts a la Batalla de l’Ebre i, entre els nostres i entre nosaltres.

    Des del dolor que sentim els que l’hem conegut i estimat, volem encoratjar al seu marit Gerard, als seus fills, a la Carolina, i als seus pares, familiars i amics d’Anglaterra, a superar aquest mal tràngol pel que estan passant.

      Descansa en pau, Rachel; el buit que deixes és immens. Et trobarem molt a faltar.

Enric Masip Gorgori

Murió en Siurana el dia 22 de diciembre de 2016, el 24 tuvo lugar el funeral en la parroquia de San António de Falset y su cuerpo llevado y enterrado en el cementerio municipal de la Bisbal de Falset.
 
Se nos hace muy difícil hablar de Rachel a los que la hemos conocido i querido, cuando nos sentimos con el corazón herido y la mente abrumada por un torbellino de imágenes y recuerdos.
 
   Ha sido en Siurana donde ha pasado todo; la Siurana de tu Priorat querido y la Siurana donde reposan los restos de Joan Sales y Núria Folch. Y ha sido precisamente allí, desde el Salto de la Reina Mora desde donde has decidido decirnos Adiós, Rachel. Llegaste a la Bisbal de Falset en 2001 con los brigadistas internacionales; la historia de la Guerra Cilvil te absorbió y en la Cueva hospital de Santa Lucía y el cementerio municipal homenajeamos a los caídos en la Batalla del Ebro; mucha gente del pueblo trabajamos muchas horas contigo haciendo los preparativos con ilusión per el regreso de los brigadistas. Poco después surgiría la asociación No Jubilem la Memoria de la que Angela Jackson y tú seriáis el alma. Entonces conociste a Gerard, bisbalenc, con el que, en la Cueva hospital celebravais la ceremonia de vuestro enlace.
   Con mucha gente venida de tu país, Inglaterra, siguieron los homenajes a los caídos; conocías perfectamente nuestra lengua y, con ella y la tuya, eras su voz y nuestra voz. Y ahora, en el mismo cementerio que entraste por primera vez en 2001 dormirás el sueño eterno; entre los caídos en la Batalla del Ebro y, entre los nuestros y entre nosotros.
  Desde el dolor que sentimos los que la hemos conocido i querido, queremos alentar a su marido Gerard, a sus hijos, a la Carolina, y sus padres, familiares y amigos de Inglaterra a superar este mal momento por el que estan pasando.
  Descansa en paz, Rachel; el vacío que dejas es inmenso. Te echaremos mucho de menos.
 
Enric Masip Gorgori
 

RACHEL RITCHIE - HOMAGE

He died in Siurana on the 22nd 2016, the 24th the funeral took place in the parish of San António de Falset and his body was taken and buried in the municipal cemetery of La Bisbal de Falset.

Speaking about Rachel is not an easy task for anyone who knew and loved her now that our hearts are bleeding and our minds are overwhelmed in a turmoil of images and memories.

It all happened in Siurana.  The same Siurana in your loved Priorat and the same Siurana, as well, where Joan Sales and Núria Folch were laid to rest.  And it was right there, from Salt de la Reina Mora, where you said farewell, Rachel.

It was back in 2001, alongside the brigadists, when you first arrived to la Bisbal de Falset.  The stories of the Civil War touched you deeply, and together, at the Cave-Hospital Santa Llúcia and at the local cemetery, we rendered tribute to the fallen of the Battle of the Ebro.  With great emotion, many people from the village worked hard with you making the arrangements for the ceremony.  Soon after that, the association No Jubilem la Memòria, of which you and Angela Jackson were the heart and soul, was created.  At that time you met Gerard, from la Bisbal de Falset, the man you later married at the Cave-Hospital.

With many people coming from your country, England, the tributes to the fallen continued.  You could speak our language as well as your own, you were our voice and theirs.  And today, at the same cemetery you first entered in 2001, you will sleep a never ending sleep, side by side with the fallen in the Battle of the Ebro, with our people, with us.

From this pain we feel, we want to give courage to her husband Gerard, her children, to Carolina, and to her parents, family and friends, so they can cope with the painful times they must endure.

Rest in peace, Rachel.  The void you leave behind is inmense.  We will miss you dearly.

Enric Masip Gorgori