EL DIA DE LES BOMBES 2

2020-06-29 16:49

Hi ha força animació i moviment als carrers; soldats i militars barrejats amb la gent del poble i els refugiats, dones que van o venen de la font carregades amb els seus càntirs, criatures que juguen... Al carrer de la Bassa un camió amb soldats d’Intendència repartei llenties i una considerable cua de gent està esperant la seva ració. La Teresa  te 8 anys i està allí mirant-ho amb la seva amiga Dolores; ha sonat l’alarma i apareixen els avions. Les dus nenes fugen corrent esparverades  cap a les respectives cases situades en direccions oposades, una bomba cau molt a prop de la Teresa que perd momentaneament l’equilibri però sortosament en surt il·lesa i segueix corrent com embogida. La Dolores no te la mateixa sort, quan entra corrent a casa les bombes fan blanc sobre la mateixa, s’ensorra tot i allí mor amb la seva germaneta Pilar i la seva mare resulta greument ferida.

-Domingo te 4 anys i està jugant al carrer. Quan  comencen  a caure les bombes un soldat corre cap a ell, se’l carregà al coll, fuig corrent cap a fora del poble i es tirà al terra tot protegint-lo amb el seu cos

- Josep Mª te 5 anys, també es troba jugant  al carrer, molt a prop seu hi ha 4 o 5 homes grans que instintivament es llancen damunt seu  per protegir-lo amb els seus cossos. L’ensurt i l’esglai ho recordà sempre.

-  Miquel tenia 14 anys i diu:

Pujava per la costa de la font quan les bombes feien blanc sobre el campanar que s’esmicolava i, junt amb la campana major que s’havia salvat de la requisa, es precipitava sobre la teulada de l’abadia ensorrant-la completament. Esglaiat i desorientat, un avi em va empènyer cap a una de les parets de les cases de la vora per protegir-se tots dos, mentre les runes ens queien pel voltant.

 El Josep, de 16 anys, es trobava en aquell moment a una certa distancia del poble i diu:

(...) Aquells ogres voladors es feren presents sobre la vertical de la vila indefensa i etzibaren una tal quantitat de mortíferes bombes que convertiren aquell naixent matí d’agost en una mena d’espectacle infernal, horrorífic...! La visió que jo en tinc d’un tros lluny on l’atzar m’havia situat, fou dantesca, apocalíptica...!

(...) Mig ajupit indecís, el cor en un puny, esperava només a veure que...”M’hauré quedat sol al món?”,  pensava, quan sabia que tots els meus s’hi trobaven, allí.

Miquel tenia aleshores 6 anys i cona d’aquell dia:

  Anava amb la tia Herminia cap a casa seva al carrer les Eres, i vam sentir els avions. Sempre he recordat les paraules exactes que va dir :

-Ai mare! Quin soroll més estrany fan aquests avions... Correm!-

   Vam córrer tant com podíem cap a la cova refugi. Tot va ser arribar i jo em vaig sentir amb les orelles tapades, sense sentir ni veure res, no sé si era fum, pols o tot una barreja; com si m’aixequessin enlaire i rebatessin com una pilota contra les parets rocoses del refugi. Després, silenci, no sé el que va durar. Al cap d’una estona es va començar a sentir exclamacions i plors. L’oncle Gaita, que era un valent, ens va treure a tots de la cova perquè  la situació a dintre era asfixiant. Dins del que cabia va estar content perquè tots érem vius.

     Va córrer la veu com la pólvora que ens havia caigut la bomba a la boca del refugi; tot seguit varen acudir a veure com estàvem els dels refugis del davant, els de sota les cases plens de gent de la Plaça; en principi ens van donar a tots per morts: Déu va voler que no fos així.   També van acudir tot seguit les dues tietes meves, la tieta Dolores i la tieta Montserrat, em van pujar al braçat i vam pujar per unes escaletes que van de sota la roca a la part baixa de cal Sas i vam pujar pel carrer Major, del que em recorden les imatges de portes obertes i esbotzades, les persianes penjant pels balcons, el campanar de l’església per terra... Es respirava molt pols i fum encara, i els carrers estaven plens de runes.

     En arribar a casa ens esperava l’avi, l’avia, i el meu pare que en aquell moment havia arribat. El meu pare, com tots els de la seva lleva, eren a fortificar per la devesa del “Riu de la Cana” prop del poble però ja en terme de Flix, varen sentir el soroll i els xiulets de les bombes i van deduir que era al poble, i de pressa i corrent van acudir. El meu pare, com tots els altres familiars, em menjava a petons. Em va fer caminar per allí l’entrada, que era l’estança primera de casa, perquè es van fixar que jo anava una mica coixet. Em va tocar les cames, i mirar i més mirar, i van creure, com així va ser, que era de l’ona expansiva de la bomba que em va rebatre per les parets del refugi; en uns dies em va passar la coixesa. Desprès, tots reunits, van decidir que a casa no ens hi podíem quedar ja que el pare estava mobilitzat, en peu de guerra; estaria les hores que podria amb nosaltres però això va ser molt poc; poc després ja el van traslladar a Arbeca

      A les 3 de la tarda vam sortir cap a la cova, abans el pare i la padrina  havien anat amb la mula a portar els matalassos i tot l’imprescindible, el pare em va agafar a mi al braçat i vàrem enfilar el camí de carro de la Pobla (avui Bellaguarda) però, amb tan mala sort que, quan havíem fet 500 m.  ja ens passaven altre cop  els avions pel damunt. Jo estava esglaiat i plorava i xisclava fort. A uns metres del camí  hi havia una cova on s’hi havien instal·lat provisionalment dos matrimonis de mitjana edat. Allí ens van acollir en aquells moments i quan els avions se’n van anar em vaig tranquil·litzar i vam reprendre el camí de la cova; ara al coll de senyora (a collibè) del meu pare.

       Quan vam arribar, no em podien treure de sota dels matalassos durant dos o tres dies: en cap altre lloc em sentia segur.

 

Hay bastante animación y movimiento en las calles; soldados y militares mezclados con la gente del pueblo y los refugiados, mujeres que van o vienen de la fuente cargadas con sus cántaros, criaturas que juegan ... En la calle de la Bassa un camión con soldados de Intendencia reparte lentejas y una considerable cola de gente está esperando su ración. Teresa tiene 8 años y está allí mirándolo con su amiga Dolores; ha sonado la alarma y aparecen los aviones. Las dos niñas huyen corriendo asustada hacia las respectivas casas situadas en direcciones opuestas, una bomba cae muy cerca de Teresa que pierde momentáneamente el equilibrio pero afortunadamente sale ilesa y sigue corriendo como enloquecida. La Dolores no tiene la misma suerte, cuando entra corriendo a casa las bombas hacen blanco sobre la misma, se derrumba todo y allí muere con su hermanita Pilar y su madre resulta gravemente herida.

  Domingo tiene 4 años y está jugando en la calle. Cuando empiezan a caer las bombas un soldado corre hacia él, se le cargó al cuello, huye corriendo hacia fuera del pueblo y se tiró al suelo todo protegiéndolo con su cuerpo

- Josep M ª tiene 5 años, también se encuentra jugando en la calle, muy cerca de él hay 4 o 5 hombres mayores que instintivamente se lanzan sobre él para protegerlo con sus cuerpos. El susto y el susto lo recordó siempre.

   Miguel tenía 14 años y dice:

  Subía por la costa de la fuente cuando las bombas hacían blanco sobre el campanario que se desmenuzaba y, junto con la campana mayor que se había salvado de la requisa, se precipitaba sobre la abadía derrumbandola completamente. Sobrecogido y desorientado, un abuelo me empujó hacia una de las paredes de las casas de al lado para protegernos  ambos, mientras los escombros nos caían alrededor.

  El José, de 16 años, se encontraba en ese momento a una cierta distancia del pueblo y dice:

(...) Aquellos ogros voladores se hicieron presentes sobre la vertical de la villa indefensa y soltaron una tal cantidad de mortíferas bombas que convirtieron aquella naciente mañana de agosto en una especie de espectáculo infernal, ¡ horrorífico...! La visión que yo tengo de lejos donde el azar me había situado, fue dantesca, ¡apocalíptica...!

(...) Medio agachado indeciso, el corazón en un puño, esperaba sólo a ver que ... "¿ Me habré quedado solo en el mundo?", Pensaba, cuando sabía que todos los  mios encontraban allí.
Miguel tenía entonces 6 años y cuenta de aquel día:

   Iba con la tía Herminia hacia su casa en la calle las Eras, y oímos los aviones. Siempre he recordado las palabras exactas que dijo:

¡Ay madre! Qué ruido más extraño hacen estos aviones ... ¡Corramos! -

    Corrimos tanto como podíamos hacia la cueva refugio. Todo fue llegar y yo me sentí con las orejas tapadas, sin oír ni ver nada, no sé si era humo, polvo o todo una mezcla; como si me levantaran en alto y rebatieran como una pelota contra las paredes rocosas del refugio. Después, silencio, no sé lo que duró. Al cabo de un rato se empezó a oír  exclamaciones y llantos. El tío Gaietà, que era un valiente, nos sacó a todos de la cueva porque la situación dentro era asfixiante. Dentro de lo que cabía estuvo contento porque todos estábamos  vivos.

Corrió la voz como la pólvora que nos había caído la bomba en la boca del refugio; a continuación acudieron a ver cómo estábamos los de los refugios de delante, los de debajo de las casas llenos de gente de la Plaza; en principio nos dieron a todos por muertos: Dios quiso que no fuera así. También acudieron a continuación las dos tías mías, la tía Dolores y la tía Montserrat, me subieron en brazos y subimos por unas escaleras que van de debajo de la roca en la parte baja de cal Sas y subimos por la calle Mayor, del qual me recuerdan las imágenes de puertas abiertas y reventada, las persianas colgando por los balcones, el campanario de la iglesia por el suelo ... Se respiraba mucho polvo y humo todavía, y las calles estaban llenas de escombros.

      Al llegar a casa nos esperaba el abuelo, la abuela, y mi padre que en ese momento había llegado. Mi padre, como todos los de su quinta, estaban fortificando por la dehesa del "Río de la Cana" cerca del pueblo pero ya en término de Flix, oyeron el ruido y los silbidos de las bombas y dedujeron que era en el pueblo, y deprisa y corriendo acudieron. Mi padre, como todos los demás familiares, me comía a besos. Me hizo caminar por allí la entrada, que era la estancia primera de casa, porque se fijaron que yo iba un poco cojo. Me tocó las piernas, y mirar y más mirar, y creyeron, como así fue, que era de la onda expansiva de la bomba que me rebatió por las paredes del refugio; en unos días me pasó la cojera. Después, todos reunidos, decidieron que en casa no nos podíamos quedar ya que el padre estaba movilizado, en pie de guerra; estaría las horas que podría con nosotros pero eso fue muy poco; poco después ya lo trasladaron a Arbeca.
     
       A las 3 de la tarde salimos hacia la cueva, antes mi padre y la abuela habían ido con la mula a llevar los colchones y todo lo imprescindible, el padre me cogió  y enfilamos el camino de carro de la Pobla (hoy Bellaguarda) pero, con tan mala suerte que, cuando habíamos recorrido 500 m. ya nos pasaban de nuevo los aviones por encima. Yo estaba aterrado y lloraba y chillaba fuerte. A unos metros del camino había una cueva donde se habían instalado provisionalmente dos matrimonios de mediana edad. Allí nos acogieron en aquellos momentos y cuando los aviones se fueron me tranquilicé y retomamos el camino de la cueva; ahora a hombros de mi padre.

        Cuando llegamos, no me podían sacar de debajo de los colchones durante dos o tres días: en ningún otro lugar me sentía seguro.