EL CAMÍ D'UN PROTOCOL (Banc d'ADN)

2015-12-11 22:03

Fer entendre que l'ADN familiar és una peça clau

Volem fer didàctica del testimoni genètic i explicar l'absoluta necessitat de conservar l'ADN familiar per garantir la possibilitat d'identificació del parent desaparegut. Ara, l'accident de Germanwings, als Alps francesos, exemplifica a petita escala el camí a seguir per a una tragèdia civil, soterrada vora 80 anys, i amb un impacte humanitari mil vegades superior.

Volem arribar, com a mínim, a les 4600 famílies del cens

Tot i la moció al Parlament (69/X 19.12.2013), la difusió que el Govern ha fet a les famílies del Cens Únic de Desapareguts de la Guerra Civil i la Dictadura, ha estat inexistent, i malgrat també ho denuncià el Síndic de Greuges [ 2 ]. El documental ens ajudarà a divulgar aquest pas endavant cap a la identificació.

Un projecte impulsat pel micromecenatge

    Dos centenars de mecenes van fer possible finançar la producció del documental #elcamídunprotocol a través del portal de Verkami [ 3 ], que ens dugué a editarlo primer en DVD i que presentàrem, la tardor passada [ 4 ] al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. Sota la direcció de Carles Seuba Capdevila i Guillem Escriche Rius, música de Carles Cases, muntatge de Pep Vendrell, el càmera Bernat De Ferrer, la il·luminació d'Albert Climent i el so de Jordi Cerdà, amb la coproducció de Roger Heredia Jornet i Marc Antoni Malagarriga Picas. Sense oblidar el paper fonamental de les famílies dels desapareguts, el Departament de Genètica Forense de la Universitat de Barcelona i la Fundació Bosch i Gimpera. 

Fem créixer el BANCdADN !

 

EL CAMINO DE UN PROTOCOLO (Banco de ADN)

 
Hacer entender que el ADN familiar es una pieza clave
 
Queremos hacer didáctica del testigo genético y explicar la absoluta necesidad de conservar el ADN familiar para garantizar la posibilidad de identificación del pariente desaparecido. Ahora, el accidente de Germanwings, en los Alpes franceses, ejemplifica a pequeña escala el camino a seguir para una tragedia civil, enterrada cerca de 80 años, y con un impacto humanitario mil veces superior.

Queremos llegar, como mínimo, a las 4600 familias del censo

A pesar de la moción en el Parlamento (69 / X 12.19.2013), la difusión que el Gobierno ha hecho a las familias del Censo Único de Desaparecidos de la Guerra Civil y la Dictadura, ha sido inexistente, y a pesar que también lo denunció el Síndic de agravios [2]. El documental nos ayudará a divulgar este paso adelante hacia la identificación.

Un proyecto impulsado por el micromecenazgo
   
 Dos centenares de mecenas hicieron posible financiar la producción del documental # elcamídunprotocol a través del portal de Verkami [3], que nos llevó a editarlo primero en DVD y que presentamos, el pasado otoño [4] el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona. Bajo la dirección de Carles Seuba Capdevila y Guillem Escriche Ríos, música de Carles Cases, montaje de Pep Vendrell, el cámara Bernardo De Ferrer, la iluminación de Albert Climent y el sonido de Jordi Cerdà, con la coproducción de Roger Heredia Jornet y Marco Antonio Malagarriga Picas. Sin olvidar el papel fundamental de las familias de los desaparecidos, el Departamento de Genética Forense de la Universidad de Barcelona y la Fundación Bosch i Gimpera.
 
Hagamos crecer BANCdADN!