"EBRE, DEL BRESSOL A LA BATALLA"

2015-07-14 16:58

DIARI ARA

ALBERT CASTELLVÍ ROCA Terrassa

     Mai no es pot dir que una batalla és xula, però en aquest cas hi ha un context i unes decisions que la fan molt atractiva per fer-ne una ficció. I en canvi no s’havia abordat fins ara”. Román Parrado es refereix a la Batalla de l’Ebre, l’episodi més sagnant de la Guerra Civil, que entre el 25 de juliol i 16 de novembre del 1938 va provocar la mort de més de 20.000 persones. Entre aquestes víctimes hi havia molts nois d’entre 17 i 18 anys, components de l’anomenada Lleva del Biberó, que el govern de la República va mobilitzar com a mesura desesperada per frenar l’avenç de l’exèrcit franquista cap a Catalunya.

Gairebé 80 anys després d’aquells fets, Parrado dirigeix la que serà la primera pel·lícula sobre la Batalla de l’Ebre, un telefilm produït per Televisió de Catalunya, Set Màgic Audiovisual i Enciende TV amb la col·laboració de Canal Sur que es titularà Ebre, del bressol a la batalla. “Hi ha moltes pel·lícules que tenen la Guerra Civil com a rerefons, però aquesta és bèl·lica en el sentit més estricte, perquè parla de la guerra”, remarca el director. Ho farà des del punt de vista de quatre joves membres de la Lleva del Biberó, amb perfils i motivacions molt diversos però que tenen en comú, a banda de la joventut, la candidesa. “És una pel·lícula sobre la pèrdua de la innocència”, explica Parrado.

    Un d’aquests personatges és el Pere Puig (interpretat per Oriol Pla), un jove lleidatà que feia de pastor i que estava acostumat a viure “apartat de les masses de gent”. Després de ser reclutat a la força, es troba “desubicat davant la marabunta impressionant que representa la guerra”, però alhora també hi coneix “l’amistat i l’amor”, diu l’actor. Entre els joves que coneixerà hi ha el Fermí Quintana (Enric Auquer), fill de pagès que s’allista voluntàriament amb l’esperança de retrobar un germà desaparegut. Completen el quartet protagonista el Valentí Godall (Àlex Monner), comunista convençut des de la infantesa, i Jaume Comelles (Emilio Palacios), un seminarista que se sent tan amenaçat pels enemics com per alguns companys, que el miren malament per les seves conviccions religioses.

     Després de ser reclutats, ells i la resta de joves incorporats per força a l’exèrcit republicà són enviats als anomenats “camps d’entrenament”, on reben una precària formació per preparar-se per a la guerra. “Els assajos són patètics: en comptes de granades els fan llançar pedres, i en lloc de fusells els donen pals. La República estava a les últimes, no donava ni uniformes, i els pocs que donava eren reciclats i tenien les ferides dels que els havien portat abans”, explica el guionista del film, Eduard Solà.

    Segons ell, que els protagonistes siguin joves sense cap experiència a la guerra, en comptes de soldats amb un mínim bagatge, fa que “l’espectador s’ubiqui al mateix lloc que ells” i que “els sorprenguin les mateixes coses”. La voluntat del telefilm és mostrar “els sentiments i les emocions” d’aquests personatges, que s’han construït a partir de “memòries escrites de la gent que va viure la batalla” i dels testimonis directes d’excombatents que Solà ha entrevistat. “D’aquesta recol·lecció de vivències en surten les històries d’aquests quatre joves que van viure la guerra a la seva manera”, diu el guionista.

    Però Ebre, del bressol a la batalla no posa el focus només al front, sinó també als despatxos on es prenien les decisions que van transformar la vida d’aquells joves soldats. Així, la pel·lícula reconstrueix també, segons el seu guionista, “la tensió política” entre el president de la República, Manuel Azaña (Manuel Morón) -partidari de negociar la pau amb els franquistes-, i el president del govern espanyol, Juan Negrín (Adolfo Fernández). “Expliquem com es va gestar la batalla, que era un pla de Negrín per endarrerir al màxim possible la derrota. Ell considerava que l’única oportunitat que tenia la República era que la Gran Bretanya i França entressin en guerra contra Hitler i que la Batalla de l’Ebre es convertís en la primera batalla de la Segona Guerra Mundial”, reflexiona el director.

     El nexe entre aquests dos móns, que evolucionen en paral·lel però que estan absolutament separats, és la secretària d’Azaña (Roser Tapias), que manté una curiosa relació epistolar amb el Pere Puig: el noi ha rebut l’uniforme del pare d’ella, mort al front, i s’hi troba una carta de la noia que decideix contestar sense saber ni tan sols a qui escriu.

      La pel·lícula, desenvolupada a partir d’un projecte del productor Oriol Marcos, s’està rodant des de principis de mes a Terrassa, on s’ha ubicat el camp d’entrenament dels reclutes i el despatx d’Azaña -que efectivament es va instal·lar a la ciutat vallesana, tot i que les gravacions no s’han fet al lloc real-. Durant els pròxims dies l’equip es traslladarà a la Terra Alta i a la Ribera d’Ebre per enregistrar les escenes de la batalla en algunes de les localitzacions autèntiques, com les trinxeres de Vilalba dels Arcs o la serra de Pàndols.

 

"EBRO, DE LA CUNA A LA BATALLA"

 

DIARIO ARA

ALBERT CASTELLVÍ ROCA Terrassa

    Nunca se puede decir que una batalla es chula, pero en este caso hay un contexto y unas decisiones que la hacen muy atractiva para hacer una ficción. Y en cambio no se había abordado hasta ahora ". Román Parrado se refiere a la Batalla del Ebro, el episodio más sangriento de la Guerra Civil, que entre el 25 de julio y 16 de noviembre de 1938 provocó la muerte de más de 20.000 personas. Entre estas víctimas había muchos chicos de entre 17 y 18 años, componentes de la llamada Quinta del Biberón, que el gobierno de la República movilizó como medida desesperada para frenar el avance del ejército franquista hacia Cataluña.
    Casi 80 años después de aquellos hechos, Parrado dirige la que será la primera película sobre la Batalla del Ebro, un telefilme producido por Televisión de Cataluña, Siete Mágico Audiovisual y Enciende TV con la colaboración de Canal Sur que se titulará Ebro, de la cuna a la batalla. "Hay muchas películas que tienen la Guerra Civil como trasfondo, pero esta es bélica en el sentido más estricto, porque habla de la guerra", remarca el director. Lo hará desde el punto de vista de cuatro jóvenes miembros de la Quinta del Biberón, con perfiles y motivaciones muy diversos pero que tienen en común, además de la juventud, la candidez. "Es una película sobre la pérdida de la inocencia", explica Parrado.
    Uno de estos personajes es el Pere Puig (interpretado por Oriol Pla), un joven leridano que hacía de pastor y que estaba acostumbrado a vivir "apartado de las masas de gente". Tras ser reclutado a la fuerza, se encuentra "desubicado ante la marabunta impresionante que representa la guerra", pero a la vez también conoce "la amistad y el amor", dice el actor. Entre los jóvenes que conocerá hay Fermí Quintana (Enrique Auquer), hijo de campesino que se alista voluntariamente con la esperanza de reencontrar un hermano desaparecido. Completan el cuarteto protagonista Valentí Godall (Àlex Monner), comunista convencido desde la niñez, y Jaume Comelles (Emilio Palacios), un seminarista que se siente tan amenazado por los enemigos como por algunos compañeros, que lo miran mal por sus convicciones religiosas
    Tras ser reclutados, ellos y el resto de jóvenes incorporados a la fuerza en el ejército republicano son enviados a los llamados "campos de entrenamiento", donde reciben una precaria formación para prepararse para la guerra. "Los ensayos son patéticos: en vez de granadas les hacen lanzar piedras, y en lugar de fusiles les dan palos. La República estaba en las últimas, no daba ni uniformes, y los pocos que daba eran reciclados y tenían las heridas de los que los habían llevado antes ", explica el guionista del filme, Eduard Solà.
    Según él, que los protagonistas sean jóvenes sin ninguna experiencia en la guerra, en vez de soldados con un mínimo bagaje, hace que "el espectador se ubique en el mismo lugar que ellos" y que "los sorprendan las mismas cosas". La voluntad del telefilme es mostrar "los sentimientos y las emociones" de estos personajes, que se han construido a partir de "memorias escritas de la gente que vivió la batalla" y los testigos directos de excombatientes que Solà ha entrevistado. "De esta recopilación de vivencias salen las historias de estos cuatro jóvenes que vivieron la guerra a su manera", dice el guionista.
    Pero Ebro, de la cuna a la batalla no pone el foco sólo en el frente, sino también en los despachos donde se tomaban las decisiones que transformaron la vida de aquellos jóvenes soldados. Así, la película reconstruye también, según su guionista, "la tensión política" entre el presidente de la República, Manuel Azaña (Manuel Morón) -partidario de negociar la paz con los franquistas-, y el presidente del gobierno español, Juan Negrín (Adolfo Fernández). "Explicamos cómo se gestó la batalla, que era un plan de Negrín para retrasar al máximo posible la derrota. Él consideraba que la única oportunidad que tenía la República era que Gran Bretaña y Francia entraran en guerra contra Hitler y que la Batalla del Ebro se convirtiera en la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial ", reflexiona el director.
    El nexo entre estos dos mundos, que evolucionan en paralelo pero que están absolutamente separados, es la secretaria de Azaña (Roser Tapias), que mantiene una curiosa relación epistolar con Pere Puig: el chico ha recibido el uniforme del padre de ella, muerto en el frente, y encuentra una carta de la chica que decide contestar sin saber siquiera a quien escribe.
    La película, desarrollada a partir de un proyecto del productor Oriol Marcos, se está rodando desde principios de mes en Terrassa, donde se ha ubicado el campo de entrenamiento de los reclutas y el despacho de Azaña -que efectivamente se instaló en la ciudad vallesana, aunque las grabaciones no se han hecho en el lugar realmente. Durante los próximos días el equipo se trasladará a la Terra Alta y la Ribera de Ebro para registrar las escenas de la batalla en algunas de las localizaciones auténticas, como las trincheras de Vilalba dels Arcs o la sierra de Pàndols.