DIA DE LA VICTORIA

2014-04-01 00:50

 

    El dia 1 d’abril de 1939 Franco proclamà la victòria  i “DIA DE LA VICTORIA” s’anomenà durant molts anys aquell dia, festiu també a les escoles. Aleshores, Radio Nacional de España transmetia aquest missatge:

¡Españoles alerta! La paz no es un reposo cómodo y cobarde; frente a la historia...

¡España sigue en pie de guerra!

    I sí, la guerra seguí més enllà del DIA DE LA VICTORIA  no tan sols perquè Franco no decretà el final de l’estat de guerra fins al 7 d’abril de 1948 sinó per la devastació física i moral que havia deixat. Més de mig milió de persones havien seguit el camins de l’exili, 15 mil de les quals van morir als camps de refugiats francesos i més de 5 mil als camps d’extermini nazis. Milions de persones ploraven la pèrdua dels seus éssers estimats i es vivia en un país tacat de sang fratricida, sota la dura repressió d’un regim de proclamas i consignas amb l’esglai permanent que la guerra es podria reprendre en qualsevol moment amb l’esclat immediat de la Segona Guerra Mundial a la que Franco va enviar la Division Azul amb 50 mil voluntaris a lluitar contra Russia junt amb els alemanys.

      L’historiador Andreu Mayayo diu: “la Guerra Civil és el fet més important del segle XX i explica la història dels 75 anys anteriors i dels 75 anys posteriors” . Per inversemblant que sembli el seu esperit encara continua ben present: ”L’ordre vigent a l’Estat té una data fundacional, l’1 d’abril de 1939” afirma Xavier Díez, historiador, professor de la Universitat Ramon Llull.

 

El día 1 de abril de 1939 Franco proclamó la victoria y " DÍA DE LA VICTORIA " se llamó durante muchos años ese día , festivo también en las escuelas entonces , Radio Nacional de España transmitía este mensaje:

¡ Españoles alerta ! La paz no es un reposo cómodo y cobarde ; frente a la historia ...

¡ España Sigue en pie de guerra !

    Y sí , la guerra siguió más allá del DÍA DE LA VICTORIA no sólo porque Franco no decretó el final del estado de guerra hasta el 7 de abril de 1948 sino por la devastación física y moral que había dejado . Más de medio millón de personas habían seguido los caminos del exilio , 15 mil de las cuales murieron en los campos de refugiados franceses y más de 5 mil los campos de exterminio nazis . Millones de personas lloraban la pérdida de sus seres queridos y se vivía en un país manchado de sangre fratricida , bajo la dura represión de un régimen de proclamas y consignas, con la tensión y temor permanentes que la guerra podría reanudarse en cualquier momento con el estallido inmediato de la Segunda Guerra Mundial a la que Franco envió la División Azul con 50 mil voluntarios a luchar contra Rusia junto con los alemanes.

      El historiador Andreu Mayayo dice: "La Guerra Civil es el hecho más importante del siglo XX y explica la historia de los 75 años anteriores y los 75 años posteriores ". Por inverosímil que parezca su espíritu aún sigue bien presente : "El orden vigente en el Estado tiene una fecha fundacional , el 1 de abril de 1939 " afirma Xavier Díez, historiador, profesor de la Universidad Ramon Llull .