DE LA VALL DE RHONDDA A LA VALL DEL MONTSANT / DEL VALLE DE RHONDDA AL VALLE DEL MONTSANT

2005-05-08 17:19

 

    Entre les moltes petjades que deixaren Les Brigades Internacionals a la Bisbal de Falset, cap seria tan forta com la de les seves vides. Un mínim de quinze descansen al cementiri municipal; una de les quals és la de Harry Dobson.

       Harry Dobson era un jove de la vall de Rhondda, al País de Gal·les, havia vingut amb les Brigades Internacionals i va ser ferit de gravetat a la Batalla de l’Ebre el 25 d’agost de 1938; l’acompanyava el seu amic Alun Menai que el va donar per mort. A Harry el van portar a la Cova-Hospital de Santa Llúcia i va ser atès pel Dr. Regginald Saxton, però després de quatre dies d’agonia morí el 29 d’agost de 1938.

     Jo encara recordava aquell dia, aquell moment, aquella emoció, quan, sonant  “El Cant dels Ocells”  es corria lentament la cortineta que cobria la placa del cementiri. Aquella cortineta no tan sols havia deixat al descobert  el text de la placa sinó que també retirava simbòlicament el vel que tapava una part important de la nostra història. El 4 de novembre de 2001 va tenir un gran ressò, s’havien fet públiques les llistes dels soldats i militars enterrats a la fossa comuna del cementiri municipal i no va trigar molt que el Consolat General Britànic de Catalunya s’interessava per un soldat britànic que figurava a les llistes: el soldat era Harry Dobson.

       La localització del cos de  l’Harry va ser el motiu d’un homenatge els dies 7 i 8 de maig de 2005. Harry ja no tenia cap familiar, tan sols el seu amic Alun Menai era viu, tenia 92 anys i sentí una immensa alegria quan s’assabentà de la localització del cos del seu amic, per això no ho dubtà gens de tornar  al cap de 67 anys  acompanyat del seu fill,  Robert Menai Williams i ser protagonista destacat dels actes.

      A les 11 h. del mati del dia 8 de maig de 2005 el cementiri municipal de La Bisbal de Falset i la Cova-Hospital de Santa Llúcia tornaven a ser llocs de record i retrobament entre  britànics i bisbalencs. Com al novembre de 2001 intervingueren en primer lloc l’Angela Jackson que va fer la presentació de l’acte i l’Alcalde Lluís Masip Sans que donà la benvinguda a tots. Després, Mister Geoff Cowling, Cònsol General Britànic a Catalunya que encapçalava la comitiva britànica, en un català perfecte inicià el seu parlament manifestant que la Batalla de l’Ebre havia estat la primera gran batalla de la Segona Guerra Mundial

     En la intervenció final de Robert Menai Williams, fill d’Alun Menai, hi hagué mostres d’agraïment i freqüents referències  a les vivències del seu pare en aquells dies de guerra, manifestant alhora la il·lusió que tots dos sentien per haver tornat i pel retrobament del lloc on descansen les restes del seu amic, Harry Dobson. Al final, Alun Menai diposità sobre la tomba comuna d’aquell petit cementiri de la vall del Montsant, un pom de flors i un grapat de carbó de les mines gal·leses de la vall de Rhondda.  En l’emotivitat d’aquells moments s’agermanaven simbòlicament Catalunya i el País de Gal·les, no tan sols per la seva terra i la seva gent, sinó també pels seus morts.

     A la vall de Rhondda Harry Dobson havia vist la primera llum i, aquella llum, s’apagà per a ell prematurament  i per a sempre entre boscos i oliveres a la vall del Montsant.

 

    Entre las muchas huellas que dejaron Las Brigadas Internacionales en la Bisbal de Falset, ninguna sería tan fuerte como la de sus vidas. Un mínimo de quince descansan en el cementerio municipal; una de las cuales es la de Harry Dobson .
 
Harry Dobson era un joven del valle de Rhondda, en el País de Gales, había venido con las Brigadas Internacionales y fue herido de gravedad en la Batalla del Ebro el 25 de agosto de 1938; le acompañaba su amigo Alun Menai que lo dio por muerto. A Harry le llevaron a la Cueva -Hospital de Santa Lucía y fue atendido por el Dr.  Regginald Saxton, pero después de cuatro días de agonía murió el 29 de agosto de 1938.
     
Yo todavía recordaba aquel día, aquel momento, aquella emoción, cuando, sonando " El Cant dels Ocells " se corría lentamente la cortinilla que cubría la placa del cementerio. Aquella cortinilla no sólo había dejado al descubierto el texto de la placa sino que también retiraba simbólicamente el velo que tapaba una parte importante de nuestra historia. El 4 de noviembre de 2001 tuvo un gran eco, se habían hecho públicas las listas de los soldados y militares enterrados en la fosa común del cementerio municipal y no tardó mucho que el Consulado General Británico de Cataluña se interesaba por un soldado británico que figuraba en las listas: el soldado era Harry Dobson .
       
La localización del cuerpo de Harry fue el motivo de un homenaje los días 7 y 8 de mayo de 2005. Harry ya no tenía ningún familiar, tan sólo su amigo Alun Menai estaba vivo, tenía 92 años y sintió una inmensa alegría cuando se enteró de la localización del cuerpo de su amigo, por eso no dudó un momento para volver al cabo de 67 años acompañado de su hijo, Robert Menai Williams y fue protagonista destacado de los actos .
      
A las 11 h . de la mañana del día 8 de mayo de 2005 el cementerio municipal de La Bisbal de Falset y la Cueva -Hospital de Santa Lucía volvían a ser lugares de recuerdo y reencuentro entre británicos y bisbalencs. Como en noviembre de 2001 intervinieron en primer lugar Angela Jackson que hizo la presentación del acto y el Alcalde Luis Masip Sans que dio la bienvenida a todos. Después, Mister Geoff Cowling, Cónsul General Británico en Cataluña que encabezaba la comitiva británica, en un catalán perfecto inició su parlamento manifestando que la Batalla del Ebro había sido la primera gran batalla de la Segunda Guerra Mundial
     
En la intervención final de Robert Menai Williams, hijo de Alun Menai, hubo muestras de agradecimiento y frecuentes referencias a las vivencias de su padre en aquellos días de guerra, manifestando al mismo tiempo la ilusión que ambos sentían por haber vuelto y por el reencuentro del lugar donde descansan los restos de su amigo, Harry Dobson. Al final, Alun Menai depositó sobre la tumba común de aquel pequeño cementerio del valle del Montsant, un ramo de flores y un puñado de carbón de las minas galesas del valle de Rhondda. En la emotividad de aquellos momentos se hermanaban simbólicamente Cataluña y el País de Gales, no sólo por su tierra y su gente, sino también por sus muertos .
     
En el valle de Rhondda Harry Dobson había visto la primera luz y, aquella luz, se apagó para él prematuramente y para siempre entre bosques y olivos en el valle del Montsant.