CEMENTIRI - 4 DE NOVEMBRE DE 2001

2001-11-04 15:24

I VAN TORNAR A LA COVA I A L'EBRE / I VOLVIERON A LA CUEVA Y AL EBRO

         Aquell 4 de novembre de 2001 van tornar a la Cova i a l’Ebre; van tornar a la nostra terra, van tornar a la nostra vall, van tornar al nostre petit paradís, van tornar al petit cementiri on companys seus del camp de batalla s’hi quedaren a descansar per a sempre. Allí van sorgir moltes emocions, unes emocions que arribaren al seu punt àlgid quan, en mig d’un silenci sepulcral i sonant EL CANT DELS OCELLS les llàgrimes anaven lliscant per molts rostres; eren llàgrimes per la història recuperada: una història fins aleshores prohibida.

Discurs de Lluís Masip Sans, Alcalde

          En primer lloc l’Ajuntament i el poble de la Bisbal de Falset, volem donar-vos la benvinguda i expressar-vos la nostra satisfacció per la vostra presència avui aquí. Creiem que al cap de 63 anys, aquest, és un acte de justícia, un acte mitjançant el qual volem retre homenatge als soldats enterrats aquí, que tan sols son una petita part dels milers i milers que van deixar la vida als camps de batalla en plena joventut. Un bon grup són coneguts pels seus noms i cognoms, altres, dissortadament, tot i restar en l’anonimat, tenen darrere d’ells, igual que els primers, uns familiars i amics coneguts que tan sols ells saben el que ha estat viure sota el patiment i l’angoixa d’ignorar el seu destí. Els que ho vàreu viure i patir, sabeu de les conseqüències d’aquells fets, els que vam néixer poc després tan sols de pensar-ho ens provoca un gran esborronament, els més joves, tot i quedar-los molt llunyà, aquest acte pot servir-los de fil de connexió amb la història.

        A tots els que vàreu ser protagonistes d’aquells tràgics fets, familiars i amics que vàreu perdre els vostres éssers estimats, alguns presents avui aquí, us trametem la nostra admiració, el nostre respecte i la nostra més gran estimació. Sapigueu que sempre trobaren en l’Ajuntament i el poble de la Bisbal de Falset tot el nostre ajut i el nostre suport.

 

     Aquel 4 de noviembre de 2001 volvieron a la Cueva y al Ebro; volvieron a nuestra tierra, volvieron a nuestro valle, volvieron a nuestro pequeño paraíso, volvieron al pequeño cementerio donde sus compañeros del campo de batalla se  quedaron a descansar para siempre. Allí surgieron muchas emociones, unas emociones que llegaron a su punto álgido cuando, en medio de un silencio sepulcral y sonando EL CANT DELS OCELLS las lágrimas iban deslizándose por muchos rostros; eran lágrimas por la historia recuperada: una historia hasta entonces prohibida.

Discurso de Luís Masip Sans, Alcalde

En primer lugar el Ayuntamiento y el pueblo de la Bisbal de Falset , queremos daros la bienvenida y expresaros nuestra satisfacción por vuestra presencia hoy aquí . Creemos que al cabo de 63 años, este es un acto de justicia , un acto mediante el cual queremos rendir homenaje a los soldados enterrados aquí , que sólo son una pequeña parte de los miles y miles que dejaron la vida en los campos de batalla en plena juventud . Un buen grupo son conocidos por sus nombres y apellidos , otros , desgraciadamente , aún permaneciendo en el anonimato , tienen detrás de ellos , al igual que los primeros , unos familiares y amigos conocidos que solo ellos saben lo que ha sido vivir bajo el sufrimiento y la angustia de ignorar su destino . Los que lo vivisteis y padecisteis sabeis de las consecuencias de aquellos hechos, los que nacimos poco después sólo de pensarlo nos provoca un gran escalofrio, los más jóvenes, aún quedandoles muy lejano , este acto puede servirles de hilo de conexión con la historia .

           A todos los que fuisteis protagonistas de aquellos trágicos hechos , familiares y amigos que perdisteis vuestros seres queridos , algunos presentes hoy aquí , os expresamos nuestra admiración , nuestro respeto y nuestra mayor estimación . Sabed que siempre encontraron en el Ayuntamiento y el pueblo de la Bisbal de Falset todo nuestra ayuda y nuestro apoyo.