Penny Feiwel, 92 anys: "La libertad no se nos da sin una lucha previa"

Penny Feiwel, 92 anys: "La libertad no se nos da sin una lucha previa"