DESAPAREGUTS GUERRA CIVIL 2 (Mariona Ferrer i Fornells, diari ARA 15-09-2014)

2014-09-15 16:43

EMILIO SILVA: “Se’ns obliga a obrir les fosses de la Guerra Civil amb diners de fora”

 Fa 14 anys va veure que hi havia una demanda molt clara a Espanya: que els desapareguts per la Guerra Civil no caiguessin en l’oblit. L’Estat continua sense moure ni un dit tot i les alertes de l’ONU, però està esperançat: per fi ha caigut el mur de la Transició.

 

Era el 1999 i Emilio Silva (Elizondo, Navarra, 1965) va decidir deixar la feina. Acabava de ser pare i volia escriure una novel·la. Per documentar-se, va anar fins al Bierzo, on havia mort assassinat el seu avi a principis de la Guerra Civil. Parlant amb la gent gran, va topar amb un home que sabia on era la fossa on l’havien enterrat. L’exhumació va durar només dos caps de setmana, però va ser suficient per “fer explotar un globus que s’havia anat alimentant a base de silenci i por”, recorda Silva. Les dones grans, sobretot, no paraven de dir noms i demanar ajuda. Per no “deixar milers de desapareguts a les cunetes” es va crear el 2000 l’Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica, que ja ha obert 200 fosses comunes.

Com valora l’últim informe de l’ONU, que renya Espanya per oblidar les víctimes del franquisme?

L’ONU ha aixecat la catifa, ha analitzat tot el que va quedar pendent durant la Transició i ha decidit mostrar tot el que hi havia a sota des de la perspectiva del dret humanitari: milers de desapareguts, lluitadors per la democràcia que no han tingut cap reconeixement...

Com ha respost el govern de Rajoy?

De manera bastant vergonyosa i patètica. La representant d’Espanya davant l’Oficina de l’ONU a Ginebra, Ana María Menéndez, va arribar a dir que la reparació que volien les víctimes era la de la democràcia, i que ja la tenen. I en l’informe el relator especial de l’ONU per a la promoció de la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no-repetició, Pablo de Greiff, assenyala que algú del govern espanyol li va dir: “O considerem que això ja ho vam arreglar del tot durant la Transició i que ja estem reconciliats o ens enfrontem a la possibilitat que els odis ens portin a córrer riscos”.

Respon amenaçant, doncs.

Sí, és molt trist. Un govern en una democràcia hauria d’agrair a l’ONU les indicacions i hauria de posar-se a complir-les. Perquè qui fa aquests informes no són tertulians, són experts en dret humanitari. Però en lloc de donar les gràcies, el govern espanyol intenta defensar que això ja es va arreglar durant la Transició. El PP fins i tot ha arribat a defensar la llei de la memòria històrica!

Una llei que no aplica.

El PP no ho ha fet durant tres anys però tampoc ho va fer el PSOE durant els quatre que va governar amb la llei aprovada. El Valle de los Caídos segueix igual i continuem tenint desapareguts a les cunetes. Però la llei de la memòria no era necessària, el que calia era voluntat política. El govern espanyol es va gastar l’any passat 680.000 euros per identificar desapareguts a Bòsnia. Em sembla bé que s’ajudi a fora, però que es faci mentre no es fa aquí no. Hi ha hagut una estratègia de mirar cap a fora com si aquí no hagués passat res. I nosaltres ens veiem abocats a obrir les fosses amb diners de fora. Només hem rebut subvenció 5 dels 14 anys que té de vida l’associació. L’última fossa l’hem obert amb 6.000 euros d’un sindicat noruec.

Què pot exigir l’ONU a Espanya?

Li ha demanat un pla per buscar els desapareguts i li dóna un termini de 90 dies perquè el presenti. També li diu que no pot privatitzar les exhumacions. Però no pot obligar. La seva autoritat és, sobretot, moral.

L’altre punt de pressió és la querella argentina. Fins on pot arribar?

No ho sabem. El 2010 vam decidir interposar-la després que es tanqués la causa oberta per Garzón. El procés avança amb dificultats, però els que van dur les querelles de Xile i l’Argentina als anys 90 mai van pensar fins on podien arribar. El nostre deure i compromís és tractar de tombar el mur de la impunitat per on puguem. Però ens ho posen molt difícil. Quan la jutge argentina va interrogar el torturador Antonio González Pacheco, Billy el Niño, a l’Audiència Nacional, la policia ens va multar per manifestar-nos, mentre ell era gairebé escortat fins a casa. Se’ns tractava, altre cop, de culpables. Hi ha una cultura de la impunitat que s’ha convertit en tot un hàbit polític en l’àmbit del franquisme i, evidentment, hi ha molts interessos que això no es tibi per cap costat.

¿La crisi i la mort de figures de la Transició canviaran res?

Primer de tot, ha caigut un dels murs contra els quals xocàvem inconscientment, que és la Transició. Això és gràcies a un canvi generacional. Crec que el 15-M, Podem, la PAH... estan d’alguna manera liderant un nou discurs de no acceptar unes condicions dissenyades pel franquisme i imposades per un Congrés on no hi havia un partit republicà. El règim del 78 s’ha ensorrat una mica perquè és el que ens ha abocat a la crisi per culpa dels seus interessos. La Segona República no va ser flor d’un dia, ja es va engendrar durant la dictadura de Primo de Rivera, i ara estem en una eclosió similar.

¿El Valle de los Caídos és una síntesi de la situació d’Espanya?

Les víctimes del franquisme paguen amb els seus impostos la tomba de Franco, que cada dia té flors fresques, que segurament vénen del pressupost del ministeri de Presidència. Paguen una basílica on es prega per la “unitat d’Espanya” i es fan misses d’abans del Concili Vaticà II. És una metàfora de com la democràcia espanyola va crear un pàrquing amb molt bones condicions per al franquisme.

 

DESAPARECIDOS GUERRA CIVIL 2 (Mariona Ferrer i Fornells, diari ARA 15-09-2014)

EMILIO SILVA: "Se nos obliga a abrir las fosas de la Guerra Civil con dinero de fuera"

Hace 14 años vio que había una demanda muy clara en España: que los desaparecidos por la Guerra Civil no cayeran en el olvido. El Estado sigue sin mover un dedo a pesar de las alertas de la ONU, pero está esperanzado: por fin ha caído el muro de la Transición.

 

Era el 1999 y Emilio Silva (Elizondo, Navarra, 1965) decidió dejar el trabajo. Acababa de ser padre y quería escribir una novela. Para documentarse, fue hasta el Bierzo, donde había muerto asesinado su abuelo a principios de la Guerra Civil. Hablando con la gente mayor, se topó con un hombre que sabía dónde estaba la fosa donde lo habían enterrado. La exhumación duró sólo dos fines de semana, pero fue suficiente para "hacer explotar un globo que se había ido alimentando a base de silencio y miedo", recuerda Silva. Las mujeres mayores, sobre todo, no paraban de decir nombres y pedir ayuda. Por no "dejar miles de desaparecidos en las cunetas" se creó en 2000 la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que ya ha abierto 200 fosas comunes.

¿Cómo valora el último informe de la ONU, que riñe España para olvidar las víctimas del franquismo?

La ONU ha levantado la alfombra, ha analizado todo lo que quedó pendiente durante la Transición y ha decidido mostrar todo lo que había debajo desde la perspectiva del derecho humanitario: miles de desaparecidos, luchadores por la democracia que no han tenido ningún reconocimiento ...

Como ha respondido el gobierno de Rajoy?

De manera bastante vergonzosa y patética. La representante de España ante la Oficina de la ONU en Ginebra, Ana María Menéndez, llegó a decir que la reparación que querían las víctimas era la de la democracia, y que ya la tienen. Y en el informe el relator especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, señala que alguien del gobierno español le dijo: "O consideramos que eso ya lo arreglamos del todo durante la Transición y que ya estamos reconciliados o nos enfrentamos a la posibilidad de que los odios nos lleven a correr riesgos ".

Responde amenazante, pues.

Sí, es muy triste. Un gobierno en una democracia debería agradecer a la ONU las indicaciones y debería ponerse a cumplirlas. Porque quien hace estos informes no son tertulianos, son expertos en derecho humanitario. Pero en lugar de dar las gracias, el gobierno español intenta defender que esto ya se arregló durante la Transición. El PP incluso ha llegado a defender la ley de la memoria histórica!

Una ley que no aplica.

El PP no lo ha hecho durante tres años pero tampoco lo hizo el PSOE durante los cuatro que gobernó con la ley aprobada. El Valle de los Caídos sigue igual y seguimos teniendo desaparecidos en las cunetas. Pero la ley de la memoria no era necesaria, lo que necesitaba era voluntad política. El gobierno español se gastó el año pasado 680.000 euros para identificar desaparecidos en Bosnia. Me parece bien que se ayude a fuera, pero que se haga mientras no se hace aquí no. Ha habido una estrategia de mirar hacia fuera como si aquí no hubiera pasado nada. Y nosotros nos vemos abocados a abrir las fosas con dinero de fuera. Sólo hemos recibido subvención 5 de los 14 años que tiene de vida la asociación. La última fosa la hemos abierto con 6.000 euros de un sindicato noruego.

¿Qué puede exigir la ONU en España?

Le ha pedido un plan para buscar a los desaparecidos y le da un plazo de 90 días para que lo presente. También le dice que no puede privatizar las exhumaciones. Pero no puede obligar. Su autoridad es, sobre todo, moral.

El otro punto de presión es la querella argentina. Hasta dónde puede llegar?

No lo sabemos. En 2010 decidimos interponerse después de que se cerrara la causa abierta por Garzón. El proceso avanza con dificultades, pero los que llevaron las querellas de Chile y Argentina en los años 90 nunca pensaron hasta donde podían llegar. Nuestro deber y compromiso es tratar de tumbar el muro de la impunidad por donde podamos. Pero nos lo ponen muy difícil. Cuando la juez argentina interrogó el torturador Antonio González Pacheco, Billy el Niño, en la Audiencia Nacional, la policía nos multó por manifestarnos, mientras él era casi escoltado hasta su casa. Se nos trataba, otra vez, de culpables. Hay una cultura de la impunidad que se ha convertido en todo un hábito político en el ámbito del franquismo y, evidentemente, hay muchos intereses que esto no se tense por ningún lado.

¿La crisis y la muerte de figuras de la Transición cambiarán nada?

Primero de todo, ha caído uno de los muros contra los que chocaban inconscientemente, que es la Transición. Esto es gracias a un cambio generacional. Creo que el 15-M, Podemos, la PAH ... están de alguna forma liderando un nuevo discurso de no aceptar unas condiciones diseñadas por el franquismo e impuestas por un Congreso donde no había un partido republicano. El régimen del 78 se ha derrumbado un poco porque es lo que nos ha abocado a la crisis por culpa de sus intereses. La Segunda República no fue flor de un día, ya se engendró durante la dictadura de Primo de Rivera, y ahora estamos en una eclosión similar.

¿El Valle de los Caídos es una síntesis de la situación de España?

Las víctimas del franquismo pagan con sus impuestos la tumba de Franco, que cada día tiene flores frescas, que seguramente vienen del presupuesto del ministerio de Presidencia. Pagan una basílica donde se reza por la "unidad de España" y se hacen misas de antes del Concilio Vaticano II. Es una metáfora de cómo la democracia española creó un parking con muy buenas condiciones para el franquismo.

 

 

—————

Retorna


Contacte

AIXÒ VA PASSAR

C/. de la Palma nº 13
43372 LA BISBAL DE FALSET


Tl. 977 819 035 - 620 860 455


Etiquetes

  1. Una placa