El Parlament de Catalunya anul·la per unanimitat 63.961 judicis franquistes en una decisió històrica

2017-06-29 17:12

  

 El Parlament ha aprovat aquest dijous per unanimitat la Proposició de Llei de reparació de les víctimes del franquisme, que declara "nuls i sense cap efecte jurídic tots els consells de guerra sumaríssims i les corresponents sentències, instruïts per causes polítiques a Catalunya pel règim franquista".

En un acte de memòria històrica, tots els grups polítics han deixat de banda les diferències ideològiques i s'han unit per reparar les víctimes del franquisme. El debat en el ple ha estat a l'alçada de les circumstàncies i els grups han reiterat els agraïments mutus i han posat en valor els punts en comú entre les diferents forces polítiques. 

En quedar aprovada la llei, tots els diputats s'han posat dempeus i han aplaudit dirigint-se a les víctimes del franquisme presents a la Cambra catalana. Com a resposta, els assistents han entonat Els Segadors, que ha estat secundat pels diputats de la Cambra. 

 

    El Parlamento ha aprobado este jueves por unanimidad la Proposición de Ley de reparación de las víctimas del franquismo, que declara "nulos y sin efecto jurídico todos los consejos de guerra sumarísimos y las correspondientes sentencias, instruidos por causas políticas en Cataluña por el régimen franquista" .

En un acto de memoria histórica, todos los grupos políticos han dejado de lado las diferencias ideológicas y se han unido para reparar a las víctimas del franquismo. El debate en el pleno ha estado a la altura de las circunstancias y los grupos han reiterado los agradecimientos mutuos y han puesto en valor los puntos en común entre las diferentes fuerzas políticas.

Al quedar aprobada la ley, todos los diputados se han puesto de pie y aplaudiendo dirigiéndose a las víctimas del franquismo presentes en la Cámara catalana. Como respuesta, los asistentes entonaron Els Segadors, que ha sido secundado por los diputados de la Cámara.

—————

Retorna


Contacte

AIXÒ VA PASSAR

C/. de la Palma nº 13
43372 LA BISBAL DE FALSET


Tl. 977 819 035 - 620 860 455


Etiquetes

  1. Una placa