DE LA VALL DE RHONDDA A LA VALL DEL MONTSANT

2005-05-08 09:23
 

 Entre les moltes petjades que deixaren Les Brigades Internacionals a la Bisbal de Falset, cap seria tan forta com la de les seves vides. Un mínim de quinze descansen al cementiri municipal; una de les quals és la de Harry Dobson.

       Harry Dobson era un jove de la vall de Rhondda, al País de Gal·les, havia vingut amb les Brigades Internacionals i va ser ferit de gravetat a la Batalla de l’Ebre el 25 d’agost de 1938; l’acompanyava el seu amic Alun Menai que el va donar per mort. A Harry el van portar a la Cova-Hospital de Santa Llúcia i va ser atès pel Dr. Regginald Saxton, però després de quatre dies d’agonia morí el 29 d’agost de 1938.

     Jo encara recordava aquell dia, aquell moment, aquella emoció, quan, sonant  “El Cant dels Ocells”  es corria lentament la cortineta que cobria la placa del cementiri. Aquella cortineta no tan sols havia deixat al descobert  el text de la placa sinó que també retirava simbòlicament el vel que tapava una part important de la nostra història. El 4 de novembre de 2001 va tenir un gran ressò, s’havien fet públiques les llistes dels soldats i militars enterrats a la fossa comuna del cementiri municipal i no va trigar molt que el Consolat General Britànic de Catalunya s’interessava per un soldat britànic que figurava a les llistes: el soldat era Harry Dobson.

       La localització del cos de  l’Harry va ser el motiu d’un homenatge els dies 7 i 8 de maig de 2005. Harry ja no tenia cap familiar, tan sols el seu amic Alun Menai era viu,tenia 92 anys i sentí una immensa alegria quan s’assabentà de la localització del cos del seu amic, per això no ho dubtà gens de tornar  al cap de 67 anys  acompanyat del seu fill,  Robert Menai Williams i ser protagonista destacat dels actes.

       A les 11 h. del mati del dia 8 de maig de 2005 el cementiri municipal de La Bisbal de Falset i la Cova-Hospital de Santa Llúcia tornaven a ser llocs de record i retrobament entre  britànics i bisbalencs. Com al novembre de 2001 intervingueren en primer lloc l’Angela Jackson que va fer la presentació de l’acte i l’Alcalde Lluís Masip Sans que donà la benvinguda a tots. Després, Mister Geoff Cowling, Cònsol General Britànic a Catalunya que encapçalava la comitiva britànica, en un català perfecte inicià el seu parlament manifestant que la Batalla de l’Ebre havia estat la primera gran batalla de la Segona Guerra Mundial, i d’ella digué:

...Allí es lliurà la major batalla aèria que el món havia vist fins aleshores, en què al juliol de 1938 tres-cents avions alemanys, italians i russos operaven diàriament en el cel sobre l’Ebre. A la Batalla de l’Ebre la Luftwafe (força aèria alemanya) polia les tàctiques que faria servir més tard contra la RAF a l’inici de la Batalla de la gran Bretanya.

     Els arxius de l’Imperial War Museum” de Londres contenen  un film alemany gravat en plena Batalla de la Gran Bretanya l’agost de 1940, en què bombarders Stuka anaven escortats per un esquadró de caces Me-109 que encara lluïen els colors que la legió Còndor utilitzà durant la Guerra Civil Espanyola. Aquesta aviació, aquests pilots, i el personal de terra haurien operat a l’Ebre, a la Batalla de Polònia, a la de França i a la de la Gran Bretanya. Per aquells pilots de la Luftwaffe, la Segona Guerra Mundial no va començar el 3 de setembre de 1939, sinó que havien estat lluitant des de feia dos anys a Espanya i en el cel de l’Ebre a Catalunya

    En la intervenció final de Robert Menai Williams, fill d’Alun Menai, hi hagué mostres d’agraïment i freqüents referències  a les vivències del seu pare en aquells dies de guerra, manifestant alhora la il·lusió que tots dos sentien per haver tornat i pel retrobament del lloc on descansen les restes del seu amic, Harry Dobson.

     Al final i després de les flors,  Alun Menai diposità sobre la tomba comuna d’aquell petit cementiri de la vall del Montsant, un grapat de carbó de les mines gal·leses de la vall de Rhondda.  En l’emotivitat d’aquells moments, Catalunya i el País de Gal·les no tan sols s’agermanaven per la seva terra i la seva gent, sinó també pels seus morts que, entre boscos i oliveres allí reposen.

     A la vall de Rhondda, Harry Dobson havia vist la primera llum i, aquella llum, s’apagà per a ell prematurament  i per a sempre, a la vall del Montsant.

    Un petit cor gal·lès tancava la primera part de l’acte del cementiri amb la cançó popular “My gen i freddwyd”

... “Vaig tenir un somni ...d’un  món sense soldats ni armes, ni violència ni opressió; oh, que arribi el dia en el qual tota la gent del món camini agafada de la ma”

emg

ALUN MENAI Dipositant carbó de les mines de Gal·les

    Entre las muchas huellas que dejaron Las Brigadas Internacionales en la Bisbal de Falset, ninguna sería tan fuerte como la de sus vidas. Un mínimo de quince descansan en el cementerio municipal; una de las cuales es la de Harry Dobson .
 
Harry Dobson era un joven del valle de Rhondda, en el País de Gales, había venido con las Brigadas Internacionales y fue herido de gravedad en la Batalla del Ebro el 25 de agosto de 1938; le acompañaba su amigo Alun Menai que lo dio por muerto. A Harry le llevaron a la Cueva Hospital de Santa Llúcia y fue atendido por el Dr.  Regginald Saxton, pero después de cuatro días de agonía murió el 29 de agosto de 1938.
     
Yo todavía recordaba aquel día, aquel momento, aquella emoción, cuando, sonando " El Cant dels Ocells " se corría lentamente la cortinilla que cubría la placa del cementerio. Aquella cortinilla no sólo había dejado al descubierto el texto de la placa sino que también retiraba simbólicamente el velo que tapaba una parte importante de nuestra historia. El 4 de noviembre de 2001 tuvo un gran eco, se habían hecho públicas las listas de los soldados y militares enterrados en la fosa común del cementerio municipal y no tardó mucho que el Consulado General Británico de Cataluña se interesaba por un soldado británico que figuraba en las listas: el soldado era Harry Dobson .
       
La localización del cuerpo de Harry fue el motivo de un homenaje los días 7 y 8 de mayo de 2005. Harry ya no tenía ningún familiar, tan sólo su amigo Alun Menai estaba vivo, tenía 92 años y sintió una inmensa alegría cuando se enteró de la localización del cuerpo de su amigo, por eso no dudó un momento en volver después de 67 años acompañado de su hijo, Robert Menai Williams y ser protagonista destacado de los actos .
      
A las 11 h. de la mañana del día 8 de mayo de 2005 el cementerio municipal de La Bisbal de Falset y la Cueva Hospital de Santa Llúcía volvían a ser lugares de recuerdo y reencuentro entre británicos y bisbalencs. Como en noviembre de 2001 intervinieron en primer lugar Angela Jackson que hizo la presentación del acto y el Alcalde Luis Masip Sans que dio la bienvenida a todos. Después, Mister Geoff Cowling, Cónsul General Británico en Cataluña que encabezaba la comitiva británica, en un catalán perfecto inició su parlamento manifestando que la Batalla del Ebro había sido la primera gran batalla de la Segunda Guerra Mundial, y de ella dijo:

... Allí se libró la mayor batalla aérea que el mundo había visto hasta entonces, en la que en julio de 1938 trescientos aviones alemanes , italianos y rusos operaban diariamente en el cielo sobre el Ebro . En la Batalla del Ebro la Luftwafe ( fuerza aérea  alemana ) pulía las tácticas que utilizaría más tarde contra la RAF al inicio de la Batalla de la gran Bretaña.
     Los archivos del Imperial War Museum " de Londres contienen un film alemán grabado en plena Batalla de Gran Bretaña en agosto de 1940, en el que bombarderos Stuka iban escoltados por un escuadrón de cazas Me- 109 que todavía lucían los colores que la legión Cóndor utilizó durante la Guerra Civil Española. Esta aviación, estos pilotos, y el personal de tierra habrían operado en el Ebro, en la Batalla de Polonia, a la de Francia y la de Gran Bretaña. Para aquellos pilotos de la Luftwaffe, la Segunda Guerra Mundial no comenzó el 3 de septiembre de 1939, sino que habían estado luchando desde hacía dos años en España y en el cielo del Ebro en Cataluña.

     En la intervención final de Robert Menai Williams, hijo de Alun Menai, hubo muestras de agradecimiento y frecuentes referencias a las vivencias de su padre en aquellos días de guerra, manifestando al mismo tiempo la ilusión de que ambos sentían por haber vuelto y por el reencuentro del lugar donde descansan los restos de su amigo, Harry Dobson .

      Al final, después de las flores, Alun Menai depositó sobre la tumba común de aquel pequeño cementerio del valle del Montsant, un puñado de carbón de las minas galesas del valle de Rhondda. En la emotividad de esos momentos, Cataluña y el País de Gales no sólo se hermanaban por su tierra y su gente, sino también por sus muertos que, entre bosques y olivos allí descansan .

     En el valle de Rhondda, Harry Dobson había visto la primera luz y, esa luz, se apagó para él prematuramente y para siempre, en el valle del Montsant.

    Un pequeño coro galés cerraba la primera parte del acto del cementerio con la canción popular “My gen i freddwyd”


... " Tuve un sueño ... de un mundo sin soldados ni armas, ni violencia ni opresión; oh, que llegue el día en el que toda la gente del mundo camine cogida de la mano"

 

   

emg

 

Videos 'Voices from a Mountain' by David Leach.

Part.1

Part  1  https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=-iUIIqn8v58

Part  2   https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=bvm5AGvV1f4

Part  3  https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=mzA_pQ0VDbw